Lichter leven. Dat is het thema dat centraal staat in deze Maand van Spiritualiteit. Zou dat lukken als de aarde, zoals in Groningen, soms onder je voeten trilt? Of is lichter leven vooral weggelegd voor mensen in gunstiger omstandigheden? Lichter leven, dat wil zeggen: minder tobberig, kan lukken wanneer  we de onvermijdelijke ‘zwaarte’ van het leven aanvaarden. In plaats van ons ertegen te verzetten, wat immers alleen maar extra energie vergt. Maar werkelijke aanvaarding, van bijvoorbeeld ziekte, werkeloosheid of  dreiging, is niet gemakkelijk. Dat heeft te maken met het feit dat onze kwetsbaarheid voelbaar wordt. Trillende grond brengt scheuren in onze opgebouwde bestaanszekerheid.

Onze kwetsbaarheid bepaalt ons bij de zinvraag. Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? Onze kwetsbaarheid bepaalt ons er ook bij dat we willen blijven leven. En graag ook nog wat geliefd en veilig. Onze fragiliteit zet ons stil bij het Mysterie van het leven. Wat is dat voor Iets of Iemand? En kunnen we daar houvast  of geborgenheid vinden? We worden vandaag de dag meer dan ooit bestookt met allerlei  pseudo-religieuze theorieën die beweren dat we  bevrijding en geluk zullen vinden als we de sleutel tot dat Mysterie weten te vinden. En er  worden heel wat sleutels gepresenteerd om toegang te krijgen tot wat ook wel Kracht, Licht of Energie wordt genoemd.

Een bekende theorie luidt: geloof dat het goede op je pad komt, en het zal komen. Het omgekeerde is dan ook waar: angst roept het negatieve tevoorschijn. Lijkt dat niet op de woorden van Jezus die zegt dat als je iets gelooft, dat dat dan zal gebeuren? Jazeker. Maar Hij wist dat Hij nooit iets mocht visualiseren en oproepen vanuit egoïsme. Hij kon van stenen brood maken, zoals de duivel Hem voorstelde. Maar Hij wist dat wat Hij tot stand wilde brengen ondergeschikt moest worden gemaakt aan wat God wilde. En God was voor Hem Iemand met een persoonlijk gelaat, geen anonieme kracht.

We oefenen wel degelijk invloed  uit  met onze verwachtingen! Denk aan Petrus’ inbeelding dat hij zou zinken, wat ook gebeurde. En de verbeelding bij voodoo kan effectief zijn! Door bewuste verbeelding  trekken we bovendien krachten naar ons toe. Bij egoïsme zijn dat mogelijk gevaarlijke krachten. Daarom is het nodig af te stemmen op God of iets in Zijn plan past. Dat vraagt om een persoonlijke relatie en een oor dat leert luisteren naar zijn Geest.

 

Hoogeveen                       Nynke Sikkema-Holwerda


Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...