Direct nadat Jezus was gedoopt door Johannes de Doper werd hij door de Geest meegenomen naar de woestijn, waar hij veertig dagen en veertig nachten vastte. Hij had grote honger en werd toen door de duivel op de proef gesteld (Matteüs 4:3).

Niet alleen van Jezus weten we dat hij vastte. Bekende voorbeelden uit de Bijbel zijn onder meer David en Daniël. Vasten, gebed en toewijding aan God hangen vaak nauw met elkaar samen. Vasten is een goede manier om de concentratie scherp te krijgen en de volledige afhankelijkheid van God te erkennen. Van oudsher is het een veelgebruikte methode om de relatie met God scherp te stellen en God intensief te betrekken in te nemen besluiten en bij belangrijke beslissingen.

De veertigdagentijd, de vastentijd voorafgaand aan Pasen, is een periode van bezinning. Een tijd waarin we mogen nadenken over de lijdensweg van Jezus en onze eigen relatie met God. Een tijd die ons stilzet. Een tijd waarin we ons bewust mogen worden van hetgeen Jezus voor ons gedaan heeft. Een periode dus ook die er zich bij uitstek voor leent om eens goed in te spiegel te kijken. Hoe goed is je relatie met God? Hebben de Bijbel en het gebed een belangrijke plaats in je geloofsleven?

Er zijn tal van hulpmiddelen beschikbaar om aan de veertigdagentijd (volgens de kalender is het vandaag ‘Dag 14’) een goede invulling te geven. Verschillende kalenders, boeken en websites nemen de gebruiker mee in een dagelijks programma van bidden, Bijbellezen én een actieve christelijke levensstijl. Want ook daarvoor is volop aandacht. Als je gericht bent op God houdt het niet op bij je zelf, maar heb je oog en aandacht voor de mensen om je heen.

Sterk in opkomst is ook het ‘moderne vasten’. Veelgehoord zijn bijvoorbeeld: Veertig dagen geen Facebook of onthouding van alcohol- en/of vleesgebruik. De toegevoegde waarde zit in de keerzijde: tijd en ruimte vrijmaken voor je geloofsleven en geloofsgroei. Ook in het onderwijs en in de kerk zijn er volop initiatieven: scholen houden speciale projecten, Bijbelstudiegroepen volgen soms een veertigdagenrooster.

Een tijd van bezinning wordt echter ‘zinloos’ als de effecten niet zichtbaar worden en zich ook doorvertalen naar de toekomst. Zou het niet fantastisch zijn dat diezelfde scherpte, toewijding en aandacht voor God en onze naaste zich tevens openbaart in die andere 325 dagen van het jaar? Juist dat mag door Pasen onze aandacht hebben!

 

Henri Scholing, Noordscheschut


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....