Op vrijdag 3 november jl. zond de EO de Nationale Bijbelquiz uit. Een van de vragen luidde: Wat vindt Paulus van het huwelijk? Het antwoord dat de kandidaten (onder wie Arthur Japin, die in mijn vorige commentaar ook al werd genoemd) hadden moeten kiezen, luidde: 'Het is een last die Paulus ons graag bespaart'. Maar… is dat echt wat Paulus vindt? In 1 Korintiërs 7 spreekt de apostel over een bijzondere noodsituatie. Waarschijnlijk was er toen sprake van een ernstig graantekort in de stad. Wie een gezin wilde stichten, ging een grote verantwoordelijkheid aan. De last die dat meebracht, zou Paulus de Korintiërs graag besparen. Niet het huwelijk op zichzelf. Paulus was een jood, en wist van de grote waarde en vreugde van het huwelijk. En legde hij ook niet de lijn tussen enerzijds de huwelijksband tussen man en vrouw, en anderzijds de band tussen Christus en zijn gemeente? Eigenlijk had de HERE God die laatste geestelijke band in het begin al op het oog, toen Hij man en vrouw aan elkaar verbond (Ef.5,31-32).

Een andere vraag luidde: Welk advies geeft Paulus over seks? Het antwoord moest zijn: Weiger elkaar de seks niet. De juffrouw die daarna een 'uitleg' van de tekst gaf, wist niet beter dan te verwijzen naar het vrouwenblad Linda: als je geen zin hebt, moet je maar zin maken.

Een van de kandidaten, moslima Esmaa Alariachi, maakte een rake opmerking: geldt dit niet binnen een huwelijk? En zo is het. Paulus schreef over een situatie in de gemeente van Korinte waarin sommigen hun lichaam minderwaardig vonden, en – ook al waren ze getrouwd – zich om godsdienstige redenen van geslachtelijke omgang onthielden. In die situatie zei de apostel: je bent aan elkaar verbonden, en je kunt niet – om ascetische redenen – eigenmachtig beslissen de huwelijkse omgang op te schorten.

Wat Bert van Leeuwen zelf meende te moeten toevoegen? Niet anders dan de rijmwoorden van twee Haagse dames op het woord 'huwelijk': gruwelijk en afschuwelijk. Nu, als je zulke karikaturen over het huwelijk bevestigt, bouw je niet mee aan het koninkrijk van God, maar breek je alleen maar af. Wat het doorgeven van het Woord van God betreft, heeft de EO betere tijden gekend.

 

 

D.J. Steensma, Feanwâlden 


Commentaar

 • Professionals in de kerk 2018-06-22 19:22:40

  Vorige week ging hij met emeritaat en nam hij afscheid als buitengewoon hoogleraar diaconaat aan...

 • Bekeringsverhalen 2018-06-15 16:32:38

  Een jong gezin uit een centraal Aziatisch land, kreeg deze week na een lange asielprocedure een...

 • Een ontsmet – leeg – publiek domein 2018-06-09 12:49:45

  Op mijn bureau ligt het boek van Yvonne Zonderop Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van...

 • Tien gemeenten of loten? 2018-06-01 17:25:43

  Er wordt momenteel hard aan gewerkt. De Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle heeft per 1...