Een ster ging de wijzen uit het Oosten voor. Ze waren op weg gegaan, ook al leefden er waarschijnlijk toch wel wat vragen in hun hart. Moedig gingen ze op reis, verwachtingsvol en goed voorbereid. Ze hadden mirre, wierook en goud bij zich.  

De wijzen zijn voor ons een voorbeeld. Aan hun karaktervolle houding moeten wij ons spiegelen. Zijn ook wij moedig het nieuwe jaar ingegaan? En in de verwachting dat God zijn zegen geeft? En ook goed voorbereid? De wijzen hadden zich voorbereid op de ontmoeting met de koning. Om Hem te eren met passende geschenken. Hebben we voldoende bij ons om Christus de eer te geven die Hem toekomt? Het goud van het geloof, de wierook van de liefde, de mirre van de hoop?

Op nieuwjaarsmorgen hoorden wij bij ons in de kerk het evangelie naar aanleiding van de geschiedenis van de wijzen uit het Oosten. Diezelfde dag kwam het bericht binnen via de radio dat het lichaam van Remon Bruinsma was gevonden, in de Noordersingel te Leeuwarden. Remon, die sinds 1 december vermist werd, is de kleinzoon van een zuster uit onze gemeente. Daarna kwam er nog een verdrietig bericht binnen, namelijk Bert, de oudste zoon van onze redacteur Krijn de Jong, was overleden. Bert is op 27 december in Beer Sheba overleden, na een val op straat in Eilat (Israël). Ons meeleven gaat uit naar beide families. Plotseling was weer duidelijk dat God geen gemakkelijke reis heeft beloofd. Ook in 2018 blijven moeilijke momenten ons niet bespaard.

Maar God heeft zijn Licht gegeven. Als Hij de wijzen uit het Oosten, mannen uit een duister heidens land wilde leiden, dan toch veel meer zijn kinderen die op Hem vertrouwen? Christus, het licht der wereld, gaat hen voor.

Ik wens u allen toe dat u déze ster zult volgen op uw weg in het nieuwe jaar. Wie Hem volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, hoe donker de weg ook kan zijn. Dan is er ook in 2018 reden tot verwondering: dat wij onze schreden nog mógen richten naar het licht der lichten.

 

 

D.J. Steensma, Feanwâlden 


Commentaar

 • De lente-equinox 2018-03-16 18:32:21

  Volgende week dinsdag ’s middags om kwart over vier is het overal op de wereld even lang licht....

 • Puinhoop 2018-03-10 07:43:53

  Wereldvreemd is de Bijbel niet. Neem bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen. Daarin lees je: ‘Als...

 • Stop de infantocratie! 2018-03-02 08:52:11

  Emma vindt het saai in de kerk, dominee. Wat gaat u daaraan doen?    In de kerk moet vandaag alles...

 • Het kind en het badwater 2018-02-23 19:07:09

  Het overkwam me onlangs. Niet voor de eerste keer overigens. Iemand die schampere woorden uitsprak over...