Een alarmerend bericht van het Nibud: zo’n veertig procent van de mensen die een enquête over hun financiën invulden gaf aan dat ze geen goed overzicht hadden over hun financiën en dat hun administratie slecht op orde was. Vooral onder de groep in de leeftijd van achttien tot vijfendertig jaar waren er nogal wat die problemen hadden met hun geldzaken.

Het is nogal een vertekend beeld: laaggeletterden, AOW’ers en personen beneden de achttien deden niet mee. En juist die eerste twee groepen vormen een groot risico. Laaggeletterden zijn vaak niet digitaal vaardig, ook sommige ouderen kunnen niet uit de voeten met dingen als bijvoorbeeld ‘mijnoverheid’, wat tegenwoordig erg nodig is, omdat veel zaken alleen nog via internet geregeld kunnen worden. Bedrijven sturen hun rekening alleen nog over de mail, die vervolgens ondersneeuwt onder al die andere mailtjes. Of je hebt een paar abonnementen, waarvan de contributie met een automatische incasso geïnd wordt. Bankafschriften krijg je niet meer op papier, en zo kan het gebeuren dat je op een kwade dag zomaar rood staat. Of zelfs al dan niet grote betalingsachterstanden hebt.

Wat is hieraan te doen? Zo lang de overheid en de bedrijven niet zelf actie ondernemen om mensen meer ter wille te zijn, zullen we met elkaar toch zelf alerter moeten worden. Maar als je geen raad weet met de wereld van inlognamen, wachtwoorden en DigiD? En als je partner, die altijd voor de geldzaken gezorgd heeft, wegvalt, hoe red je je dan?

Dan heb je hulp nodig. Die bestaat al wel, bijvoorbeeld ‘Thuisadministratie’ van Humanitas. Maar hulp vragen is moeilijk en hulp vragen bij geldzaken nog moeilijker. Ik denk dat hier een taak ligt voor diaconieën. Kijk eens in de gemeente rond wie je zou kunnen inschakelen om een soort hulpgroep van vrijwilligers te vormen. En let op bij huisbezoeken. Soms kun je gewoon vragen of het lukt met de administratie: ‘Het valt allemaal niet mee tegenwoordig!’ Soms moet je afgaan op signalen. In overleg kun je vrijwilligers en ‘hulpvragers’ dan met elkaar in contact brengen. Kost niks, maar voorkomt grote problemen.

Janneke van der Molen, Bierum


Commentaar

 • Antisemitisme 2018-05-25 19:09:50

  Israël heeft zijn grenzen verdedigd tegenover Palestijnen die de staat bedreigden bij zijn...

 • `Pinkstergeest: op naar het feest! 2018-05-18 14:17:04

  Pinksteren: we gedenken en vieren dat de Geest is uitgestort. We staan stil bij zijn komst...

 • Beoordeling 2018-05-04 08:06:34

  Op nos.nl las ik over de drang van bedrijven om hun klanten te vragen om een beoordeling. Of het...

 • Geldzaken 2018-04-27 07:52:47

  Een alarmerend bericht van het Nibud: zo’n veertig procent van de mensen die een enquête over hun...