Het is duidelijk: er deugt heel veel niet aan de scholen en aan het onderwijs. De klassen zijn te groot, de administratieve last te zwaar, de werkdruk te hoog, te veel kinderen met problemen in de klas, die allemaal specifieke aandacht nodig hebben. Vooral sinds de invoering van Passend Onderwijs  - waardoor zorgleerlingen mee kunnen en mogen doen in het reguliere onderwijs - kunnen leerkrachten de kinderen vaak niet de aandacht geven die nodig is.

Daarom sturen sommige ouders hun kinderen naar een privéschool. Dat is niet vreemd als je ziet dat je kind niet lekker in z’n vel zit en niet gelukkig is op school. Voor sommige kinderen is het dermate moeilijk een passende school te vinden dat ze helemaal niet meer naar school gaan; de zogenaamde thuiszitters.

 

Maar er zijn ook kinderen zonder problemen die naar een dure particuliere school gestuurd worden. Het onderwijs in een klasje van acht tot twaalf leerlingen is nu eenmaal totaal anders dan in een klas van dertig leerlingen of meer. Een jongetje van een jaar of tien vertelde op de televisie over het verschil. Hij zei dat hij op zijn vorige school soms wel vijf minuten moest wachten als hij zijn vinger opstak, voor de meester tijd voor hem had. Op deze school komt de meester direct naar hem toe en vraagt waarmee hij kan helpen. Fijn voor die jongen, maar leert zo’n kind nog ergens dat het in het leven niet altijd zo zal gaan? Dat je soms even geduld moet hebben? Dat de wereld niet alleen om hem draait? Wanneer ouders soms per kind meer dan vijftienduizend euro per jaar betalen voor zo’n school, komt hun zoon of dochter dan nog in aanraking met kinderen uit arme of uit modale gezinnen? Hoe leert hij of zij omgaan met verschillen, met kinderen die soms extra ondersteuning nodig hebben? Deze kinderen groeien mogelijk op tot hoogopgeleide volwassenen met een leidinggevende of bestuurlijke functie. Weten zulke mensen nog aan wie ze leiding geven? Aan mensen die niet de kansen hebben gehad die zij zelf kregen?

De oplossing? Die laat nog op zich wachten.

 

Janneke van der Molen, Bierum

 


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...