Het is weer helemaal de tijd om naast de krant de Bijbel te lezen. Net dachten we dat we alles konden beheersen, de techniek staat immers toch nergens voor. Wonderen komen tegenwoordig van die kant. De techniek maakt ons bijna goddelijk. De machtige leider van China, Xi Jinping, is al aardig op weg om zicht te krijgen op het doen en laten van al zijn 1,2 miljard onderdanen. De maakbaarheid van de samenleving, van de economie, ja, zelfs van het menselijk geluk lijkt volgens velen in 't zicht te komen. Nog even en dan... En toen was er plotseling dat coronavirus.

 

'Acts of God'. Deze Engelse uitdrukking las ik voor het eerst in een informatiefolder op een veerboot naar Engeland. Je kon in die folder lezen waarvoor de maatschappij zich wel en niet verantwoordelijk stelde. Niet voor Acts of God dus. Niet voor bovennatuurlijke verschijnselen. Daar gingen ze niet over en daar waren ze dus ook niet voor verantwoordelijk. 'Acts of God' worden als volgt gedefinieerd: 'Onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen veroorzaakt door natuurkrachten waarvan het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden'. In de definitie komt de naam van God niet meer voor, wel in de uitdrukking. Acts of God, is een soort erkenning dat er machten en krachten boven ons zijn die wij niet kunnen sturen. Een streep door het machtige maakbaarheidsdenken. Dat coronavirus wordt per dag dreigender en komt stap voor stap in onze richting.

 

Behalve zorgvuldig de Bijbel naast de krant lezen, valt er zeker meer te doen. Bijvoorbeeld bij elkaar komen om te bidden. Als er alarm geslagen wordt dan doe je toch iets. Bidden is niet een soort erkenning dat er iets boven ons is, het is een uitdrukkelijke belijdenis daarvan. Als we bij onze onderlinge ontmoetingen alleen maar het nieuws uitwisselen dan vergeten we iets. Bidden is zoveel mooier en het opent ook je ogen voor wat je kunt doen. Dat kan iets zijn in onze directe omgeving, maar ook ver weg. Door het gebed kunnen we ook zicht krijgen op China en op de omringende landen. Het virus kent geen grenzen, het gebed ook niet en de liefde al helemaal niet.

 

 

Krijn de Jong, Urk

 

 

 


Commentaar

 • 1 juli 2020-06-26 15:24:27

  Wat is er voor bijzonders aan deze datum? Ja, we mogen weer met honderd personen een kerkdienst...

 • Mondkapjes 2020-06-19 17:14:12

  We moeten rennen om de tram te halen. Ja, we weten dat mondkapjes nu in het openbaar vervoer...

 • Niet door geweld 2020-06-12 16:12:16

  Het wordt nu gelukkig weer wat rustiger, maar Amerika kookte van woede. En de wereld protesteerde...

 • Verootmoediging 2020-06-05 15:32:27

  Vorige week heeft het moderamen van onze generale synode aan de kerkenraden binnen ons kerkverband een brief...