Bij de grens van Turkije en Griekenland hebben zich zo’n 13.000 vluchtelingen verzameld. De eerste doden zijn al gevallen en de EU kijkt nog steeds de andere kant op. Dit was begin maart 2020 te lezen in een artikel door Stichting Vluchteling met als kop: ‘De bodem is bereikt: het moreel faillissement van Europa.’
Niemand wil graag failliet worden verklaard. Het betekent dat je niet meer aan je financiële verplichtingen kunt voldoen. Er zijn schulden, meerdere schuldeisers en er wordt een curator aangesteld, omdat je handelingsonbekwaam wordt genoemd. Tot zover: het gaat hier over geld.
Maar wat betekent het als het over morele zaken gaat? Welke schuld ontstaat er dan en wie zijn de belanghebbenden? We kunnen toch niet accepteren dat we in de zorg voor elkaar tekortschieten?

Samen spelen samen delen
Google maar eens op dit zinnetje. Het lijkt er op dat dit principe alléén met kinderen te maken heeft. Dat het niet voor volwassenen geldt. Hoe zou het komen dat er 13.000 vluchtelingen in een kamp zitten tussen Turkije en Griekenland, om over de rest van de op drift zijnde mensen en hongerende kinderen nog maar te zwijgen?
Het is genoegzaam bekend dat de welvaart ongelijk is verdeeld. Het is logisch dat arme mensen zonder uitzicht op verbetering op reis gaan om hier van de welvaart te komen meedelen. En er blijkt in Europa niet veel ruimte voor hen te zijn. Getuige het artikel.

Samenleven
Het vluchtelingenprobleem is te groot. Overheden zullen zich daarmee bezig moeten houden. Maar wíj kunnen ons richten op de nood om ons heen. Jezus vraagt het in Mattheus 25. Wanneer hebben wij Jezus hongerig gezien, dorstig, als vluchteling of naakt en hebben wij Hem niet gediend? Of wanneer wél?

En toen was het 15 maart.
‘Dit blijft wel actueel,’ heb ik letterlijk gedacht. Inmiddels is dit nieuws ondergesneeuwd door allerlei maatregelen vanwege corona. Maar let op! Schrijnend kan nog schrijnender. Corona gaat de vluchtelingenkampen niet voorbij.
Hoe blijf je thuis als je geen thuis hebt? Hoe was je je handen zonder zeep en kraan?
Hoe neem je afstand van elkaar in een kamp dat overvol is?

Heer ontferm u over ons allen en open onze ogen.
Red ons

Nel Noppe, Leeuwarden


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...