Sinds ‘Corona’ is er veel veranderd. We blijven thuis, werken thuis of we werken juist heel hard in een ‘vitaal beroep’. Denk aan de zorg en het onderwijs, aan schoonmakers en vakkenvullers. Wat ook anders is, is hoe we met elkaar omgaan. We zien elkaar nauwelijks, alleen op veilige afstand, contacten lopen voornamelijk via ‘social media’. Kerkdiensten zijn er nauwelijks, en als ze gehouden worden is het met een minimaal aantal gemeenteleden.

Dit weet u natuurlijk allemaal wel, het gaat nergens anders over. Alles wordt verdrongen door ‘Corona’, zelfs van oorlogen en andere rampen en plagen horen we maar weinig. Hoe gaat het met vluchtelingen, met de oorlogen in Syrië en Jemen, met de  sprinkhanenplaag in Afrika?

 

Voor kerkdiensten kunnen we gelukkig terecht op internet of op de TV. Soms is er een ‘eigen’ dienst, maar ook andere diensten zijn live te volgen.

Wijzelf kijken op zondagmorgen naar RTV Oost. Iedere week van tien tot elf wordt er een dienst uitgezonden, steeds vanuit een andere kerk uit de regio. We hebben onder andere een dienst gezien vanuit een PKN-kerk in samenwerking met een Grieks-Orthodoxe kerk, een 3-G dienst waaraan ook een katholieke geestelijke meewerkte, een dienst van de VEG, elke week is weer een verrassing. Al die kerken hebben verschillende gewoontes, verschillende liturgieën, soms vrouwelijke voorgangers of ouderlingen. Maar één ding is voor iedereen gelijk: Ze brengen allemaal Gods Woord, het evangelie dat Jezus is gestorven aan een kruis om ons te redden omdat Hij ons liefhad, dat Hij op de derde dag is opgestaan. Daarin herken je elkaar als gelovigen. Dan vallen veel verschillen weg, ze zijn in ieder geval minder belangrijk. Voor ons was dat een verademing, we werden er blij van.

 

Steeds meer realiseren we ons dat er buiten de CGK, ook buiten de ‘kleine oecumene’, veel gelovigen zijn. Als er een tijd komt dat alles weer ‘gewoon’ wordt, als RTV Oost dus ook stopt met TV-diensten, mogen we dit niet vergeten: de wereldwijde kerk, maar ook de kerk in Nederland, is gelukkig groter dan de CGK(v).

Natuurlijk verlangen we ernaar, dat we elkaar weer zien en samen kunnen bidden en zingen. Maar wij zullen RTV oost wel een beetje missen!

 

Janneke van der Molen, Bierum

 


Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...