Discriminatie is een groot probleem. En het gaat veel verder dan alleen politiegeweld tegen donkere burgers in Amerika. En het komt overal voor. In Amerika, in Nederland, bij de voetbalvereniging en in de kerk. We hoeven niet te doen alsof wij daar als broeders en zusters boven staan. O, we zijn een voornamelijk witte kerk (wat zegt dat eigenlijk?), dus wat dat betreft hebben we weinig problemen. Maar is dat zo? Discriminatie heeft vele vormen…

Het afgelopen seizoen heb ik heel wat kennisgemaakt. En ik heb veel gehoord over de kracht van een warme, meelevende gemeente. Als mensen te maken hebben met verlies, met eenzaamheid – dan is de gemeente er. Met kaarten, bezoeken, liefde, hulp. Mooi als het zo gaat in de gemeente.

Toch is dat niet alles. Vaak genoeg hoorde ik ook teleurgestelde mensen. Mensen die gescheiden waren en in de gemeente geen medeleven, maar veroordeling waren tegengekomen. Jonge mensen die zoekend waren en aan wie alleen maar gevraagd werd waarom ze zo weinig in de kerk kwamen. Mensen die homoseksueel waren en zich zeer onveilig voelden in de kerk – ze durfden er niet over te praten, want ze wisten toch wel hoe erover gedacht werd. De kerk wil graag een plek van warmte en meeleven zijn, maar is dat maar al te vaak niet.

Als je leven iets anders loopt dan de ‘standaard’ lijkt er in de kerk veel onbegrip te zijn. Dan vinden mensen het kennelijk erg moeilijk om mee te leven en naast die andere ander te staan. En wat er tegen mensen wordt gezegd, wordt helemaal niet slecht bedoeld. Maar het komt wel zo over. Mensen hebben het gevoel dat ze er niet bij horen, dat ze er niet mogen zijn. Met de beste bedoelingen zeggen mensen soms de hardste en domste dingen. H

et is hard nodig dat we zelf ook nadenken over de hele discussie rond discriminatie. Dat we vanuit de liefde van de Here Jezus ook echt proberen die liefde zichtbaar te maken. Dat betekent niet dat alles kan en mag, maar wel dat er altijd liefde is die de ander zoekt. Moeilijk genoeg. Maar met Gods hulp gelukkig mogelijk.

Hoogeveen, Wouter Moolhuizen


Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...