De beweging Black Lives Matter is dagelijks in het nieuws. Dit is een internationale beweging die ontstaan is in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten als reactie op politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Heel begrijpelijk en legitiem. Dit oorspronkelijke verzet snap ik. De zwarte mens is evenveel waard als ieder ander mens en dit recht wordt in de Verenigde Staten soms letterlijk met voeten getreden. Daartegen zou iedereen, ook wij, in opstand moeten komen.
Maar wat er vervolgens wereldwijd en ook in Nederland gebeurt is naar mijn mening vreemd en verontrustend. Wat gebeurt er? Wat bezielt de mensen? Is opeens alles geoorloofd omdat men wordt achtergesteld? Regels die we samen hebben afgesproken gelden niet meer? En hoe moet onze reactie daarop dan zijn?
Steeds als er iets in het nieuws wordt gepresenteerd over discriminatie of wát dan ook dient de situatie te worden beoordeeld, moet de leugen eruit worden gefilterd en zal ik moeten toetsen wat de bron is.

'Gij hebt Christus leren kennen'.
De kern van het leven met Christus is de vernieuwing van ons denken. Ook wij moeten steeds weer gecorrigeerd worden, dagelijks! Het begint bij jezelf. Leg de leugen af, wees eerlijk, heb lief en wees vergevingsgezind. Dit alles houdt Paulus ons voor in de brief aan de Efeziërs.
Wat betekent dat voor onze houding in deze tijd van polarisatie en activisme?
Paulus leert: Ga de weg van de liefde (Ef. 5,2), maar ook: Ga de weg van het licht en niet van de duisternis. Want daarin zit het verschil. Mensen die God niet kennen zijn vervreemd van het leven met God en in hun geest heerst duisternis (Ef. 4,18). Dat is waaraan je merkt dat het niet goed is wat er gebeurt. ‘Onderzoek wat de wil van de Heer is en neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist (Ef. 5,10-11).

Daarin mag het verschil bestaan.
'Gij geheel anders!'

Nel Noppe, Leeuwarden


Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...