Het politieke systeem werkt alleen als politici integer en verantwoordelijk zijn en het goede blijven zoeken voor de burgers van het land. Zo niet, dan gaat het fout.   

Beiroet. Een krater met een doorsnee van honderdveertig meter en met een diepte van drieënveertig meter. De trieste balans na de explosie: meer dan tweehonderd doden, zesduizend gewonden en voor miljarden schade. Na de explosie zie ik woedende burgers. Ze stellen de regering aansprakelijk en eisen dat die opstapt. Die heeft ook de diepe economische crisis veroorzaakt met hyperinflatie, een tekort aan veilig drinkwater, een haperend stroomnetwerk en een hoge werkloosheid. De regering is inmiddels opgestapt.  

Het politieke systeem in Libanon is totaal verziekt, zeggen analisten. De politici dienen al jaren de mensen niet meer, maar zichzelf en hun vrienden. Na de burgeroorlog werd de macht verdeeld onder de strijdende religieuze groeperingen van het land, moslims en christenen. Met als doel rust, vrede en samenwerking.    

Maar dit systeem werd een groot bureaucratisch monster. Politici en bestuurders zijn meer bezig met het onderling verdelen van de macht, met het toeschuiven van baantjes zonder te letten op geschiktheid, met het elkaar over en weer beschuldigen zonder verantwoordelijkheid te nemen. De bevolking is het nu helemaal zat. De oude corrupte politieke elite moet met alle bestuurders opkrassen. Het is tijd voor een totaal nieuw systeem, een nieuwe aanplant.          

Zou dit niet ook kunnen gelden voor het kerkelijke systeem, vraag ik me af? Op zich is dat een prima systeem, maar wat als ambtsdragers, hoe vroom ook, hoe behoudend of vooruitstrevend ook, vergeten, dat ze geroepen zijn om de kerken te dienen, en zich meer laten leiden door het streven naar macht en invloed voor gelijkgezinden? Daardoor  wordt het kerkelijke systeem toch ook verziekt en werkt het niet meer zoals het bedoeld is? En ook dat geeft veel frustratie.

Zelf ben ik daar niet zo bang voor, tenminste zolang en voor zover de kerkelijke  functionarissen zich in hun besluitvorming willen laten leiden door Gods Woord en Geest en elkaar in liefde aanvaarden en blijven respecteren, ook bij verschil van inzicht. Ik geloof de heilige katholieke kerk.   

Gurbe Huisman, Winschoten       


Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...