Lange Frans is ernstig bezorgd over de toestand van ons land. Leidinggevende figuren zijn daarvoor volgens hem verantwoordelijk en zouden moeten worden aangepakt. Ook het koningshuis is onderwerp van kritiek. De rapper speculeerde zelfs over een aanslag op premier Rutte, en meent dat de top van Nederland zo corrupt is, dat er hulp van buitenaf nodig is 'om hier een frisse start te kunnen maken'.

Onvoorstelbaar dat openlijk over een moordaanslag op politici en bestuurders wordt gesproken. Haat zaaien, dat is het. Voeding geven aan wantrouwen jegens de overheid. Lange Frans en zijn gesprekspartner gaven onder meer kritiek op het huidige coronabeleid. Zij en (naar blijkt) vele anderen menen dat dit beleid onderdeel van een complot is. Regeringsleiders en andere machthebbers (zoals bijvoorbeeld Bill Gates) zouden steeds meer controle willen uitoefenen over burgers. Daartoe zouden zij de coronamaatregelen gebruiken en valse informatie verspreiden. De boodschap van deze complotdenkers is dat we ons niet mogen laten misleiden.

Deze gedachten zijn een extreme uiting van een basishouding die al heel lang gaande is: negatief en denigrerend praten over politici en bestuurders. Maar dit gepraat neemt dus steeds radicalere vormen aan: de overheid is onze grote tegenstander, die niets van ons begrijpt, dwaze maatregelen neemt, en probeert de hardwerkende burger een poot uit te draaien. Wat hebben we met de overheid te maken? Denigrerend wordt er ook gesproken over het burgerlijk huwelijk, dat voor de overheid wordt gesloten. 'Overbodig'. 'Nergens voor nodig.'

Een dergelijke vijandelijke houding ten aanzien van de overheid is niet in overeenstemming met het evangelie. Wel spreekt Openbaring 13 over de Romeinse overheid die christenen vreselijk vervolgt en een instrument van de antichrist is. Maar in Nederland is díe vervolging gelukkig niet aan de orde. Paulus noemt de overheid de dienares van God. Daarom zijn we haar eerbied verschuldigd. Op een andere plaats roept Paulus ons op om voor haar te bidden. Bovendien: denk aan diegenen die hun beste krachten voor ons inzetten en naar eer en geweten hun beslissingen nemen, en heel het land willen dienen. Natuurlijk mag er kritiek zijn. Maar dan wel met eerbied voor haar positie en begrip voor de lastige keuzes die soms moeten worden gemaakt.

 

D.J. Steensma, Feanwâlden 


Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...