Velen waren en zijn kritisch op het beleid van de Europese Unie, en op het streven naar Europese eenwording. De afgelopen dagen werd echter (opnieuw) duidelijk hoezeer de wereld gebaat is bij een gezamenlijk optreden tegen een roversstaat, die onder het mom van bevrijding (denazificatie) grof geweld inzet, ook tegen burgers.

Op 1 maart jl. sprak president Volodimir Zelenski van Oekraïne via een videoverbinding het Europese parlement toe. Indrukwekkend! De vertaler was in tranen.

Daaraan voorafgaand hield de voorzitter van dit parlement, Roberto Masola, een even indrukwekkende toespraak, 'in de donkere schaduw van Poetins oorlog'. Namens het parlement veroordeelde zij in krachtige bewoordingen de aanval op een soevereine, onafhankelijke staat. Europa zal Oekraïne blijven steunen! Het Internationale Strafhof in Den Haag moet oorlogsmisdaden onderzoeken. Poetin is verantwoordelijk! En heel de kliek om hem heen. Loekasjenko ook. Masola sprak over een existentiële bedreiging voor heel Europa.

Ze dankte Zelenski dat hij Europa deed herinneren aan het gevaar van zelfgenoegzaamheid. Met andere woorden: altijd is het nodig om waakzaam te zijn. Oekraïners hebben hun leven over voor hun vaderland, en zelfs ook om de opmars van een colonne tanks maar enigszins te vertragen. Burgers benaderen Russische soldaten, 'met niets anders dan hun trots en zonnebloemen als wapen'. In schuilkelders brengen vrouwen hun baby ter wereld naast hun Kalasjnikovs. We kunnen niet genoeg waarderen dat we in een vrij land wonen. De Oekraïners laten de hoge waarde van vrijheid zien.

Krachtig en eensgezind was de reactie van Europa, direct al in de eerste week van de oorlog. Dit moet ons 'Whatever it Takes' moment zijn, zo zei Masola. Wat de kosten ook zijn, het moet gebeuren.

Opvang van vluchtelingen. Ongekend harde sancties. Financiering van wapens. Afsluiting van Rusland van SWIFT. Tegengaan van propaganda uit het Kremlin. Allerlei Europese organisaties, bedrijven en sportbonden hebben aangegeven dat zij geen bemoeienis willen hebben met een dergelijke agressor. Europa is bereid om nog verder te gaan. Er zal worden gesproken over het lidmaatschap van Oekraïne van de Europese Unie. 'Samen moeten we de toekomst onder ogen zien.'

Masola beloofde dat Europa aan de kant van Oekraïne blijft staan, 'in dit duistere moment in de geschiedenis'. Elke vertegenwoordiger van het Kremlin zal worden geweerd. Geen plaats voor agressors en oorlogsstokers! Europa moet vasthouden aan vier principes: niet langer afhankelijk zijn van Russisch gas; niet langer geld vanuit het Kremlin accepteren en menen dat daardoor geen invloed wordt uitgeoefend; defensie-uitgaven moeten overeenstemmen met wat Europa zegt nodig te hebben; en tenslotte het stoppen van de desinformatie campagne vanuit het Kremlin. Er is geen neutraal gebied tussen het vuur en de brandweer!

In de afgelopen weken hebben we de waarde gezien van een Europa dat gezamenlijk optrekt. Juist in crisissituaties is eenheid nodig, in de wereld (en trouwens ook in de kerk).

Ons gebed is dat de oorlog stopt, dat de macht van Poetin en de zijnen wordt gebroken, en de middelen tot leniging van de nood worden gezegend.

Jezus is Koning! We zien uit naar de komst van zijn Koninkrijk in volmaakte heerlijkheid!

 

D.J. Steensma,  Feanwâlden


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...