Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update telefoonnummers, adressen, enzovoorts zijn weer te vinden in dit jaarboek. De redactie zal er altijd een boel werk van hebben om alles te verzamelen. Als het nieuwe boekje in je handen ligt, blader je het zo af en toe eens even door en lees je het een en ander. Je gaat op zoek naar bepaalde gemeenten en leest het jaaroverzicht van het afgelopen jaar.

In het jaaroverzicht beschrijft ds. R.W.J. Soeters wat er in onze kerken heeft gespeeld in 2022. Bijzonderheden van jubilerende gemeenten, overlijdens, nieuw bevestigde predikanten en ook verschillende statistieken komen voorbij. Het meest in het oog springt de daling van het ledenaantal van de CGK. Het ledenaantal is gezakt onder de 70.000. Er vertrokken mensen naar andere gemeenten, maar ook lieten mensen zich uitschrijven en zij sloten zich niet bij een ander kerkverband aan. Bij elkaar opgeteld gaat het om 833 doop- en belijdende leden. Dat is, zo stelt ds. Soeters, te vergelijken met een gemeente als CGK Dordrecht-Zuid. Voor ons – lezers van het Kerkblad voor het Noorden – komt de vergelijking wellicht dichterbij als we zeggen: deze groep is te vergelijken met een gemeente als CGK Leeuwarden. Of de CGK-gemeentes van Emmen en Dedemsvaart bij elkaar opgeteld. Of de combi Hasselt, Hattem, Heerde. Of Mussel plus Winschoten. Grote kans dat je één of meerdere mensen kent die afgelopen jaar zijn afgehaakt. Dat stemt verdrietig, laten we dat maar eerlijk benoemen.

Tegelijk: we hebben net Pasen gevierd. De Heer is waarlijk opgestaan, zongen we gezamenlijk. We hoorden over de vrouwen die in beweging werden gezet. We hoorden over mannen wiens trage harten brandend gemaakt werden door de Here Jezus Zelf. We hebben een rijke schat van wijsheid die God ons schenkt in Zijn Woord.

Daarom de vraag: hoe om te gaan met cijfers die ons verdrietig maken of ons zorgen baren? Er valt meer te zeggen, maar laat ik (op z’n CGK’s) drie punten noemen. Allereerst: laten we bidden voor wie af (dreigen te) haken. Een gebed tot de Goede Herder om ontferming voor Zijn kudde. Ten tweede: laten we danken voor wat er aan moois gebeurt in de kerken. Mensen die aanhaken, groeien, geloof en houvast vinden in de kerk. Dus niet alleen de zorgen, maar ook de zegeningen benoemen en de HERE daarvoor danken! En ten slotte: laten we in beweging gezet worden. Zoals dat toen op Paasochtend gebeurde, zo ook vandaag. De betekenis van Jezus’ opstanding doorgeven aan onze naasten. En laten we dat alles doen met de woorden van Jesaja 55:11 in gedachten en met het gebed dat Gezang 326 ons aanreikt: Geef dat tot U, o Heer, het woord van Uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, Uw grote naam ter eer.

ds. Sjors Bulten, Nieuwe Pekela


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....