In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest is iets waar we als kerk van leven. Laatst zat ik er met wat gemeenteleden over te praten n.a.v. een bijbelstudie. Het idee leefde breed dat de Geest in andere landen en ook in andere kerken meer aanwezig was dan bij ons. Hoe komt dat?

Het klopt dat er in andere kerken meer aandacht aan de Geest wordt gegeven. Op het zendingsveld is de werking van de Geest soms duidelijker zichtbaar. We zien de Geest krachtig werken als mensen tot geloof komen of als er grootse dingen gebeuren. Maar het lijkt me niet dat we de Geest pas gaan zien in die uiterlijke zaken.

 

De Geest werkt ook in onze Christelijke Gereformeerde kerken. En de Geest werkt soms krachtig. Ook in onze kerken komen er mensen tot geloof. Ook in onze kerken veranderen mensen en verhoudingen doordat God door zijn Geest werkt in de harten van mensen. En ook in onze kerken zijn er gemeenten die zich helemaal richten op de zendingsopdracht, de zogenaamde missionaire gemeenten. In dit Pinksternummer komen missionaire initiatieven uit de noordelijke provincies aan bod. Ook onder ons werkt de Geest!

 

De Geest werkt in zendingswerk en net zo goed in de traditionele setting van de kerk. Het gaat erom dat we in alle dingen van ons leven ons steeds weer door de Geest tot God laten leiden. Want dat is het werk van de Geest. Maar het lukt ons als mensen soms ook om aan dat werk te ontkomen en onze eigen gang te gaan. Veel van wat er landelijk in ons kerkverband misgaat is een gevolg van het te veel luisteren naar onze eigen verlangens en te weinig luisteren naar de Geest.

 

Het lijkt me niet dat de Geest in onze kerk of onze omgeving minder werkt dan in een andere omgeving of een andere kerk. Misschien klopt het dat wij soms te weinig van de Geest verwachten? We gaan zelf aan het werk zonder af te wachten en te luisteren. Ons hart mag opengaan en we mogen al onze hoop vestigen op het werk dat God door zijn Geest wil doen. Want dat is de enige manier waarop Gods werk in deze wereld vorm kan krijgen!

 

Wouter Moolhuizen, Hoogeveen 

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...