Elke vrijdag valt er bij u een exemplaar van het Kerkblad voor het Noorden op de mat. Het lijkt heel gewoon, maar voordat hij daar ligt, moeten er diverse handelingen worden verricht.

De verwerking van de kopij wordt sinds juli 2010 verzorgd door Hennie Veldman-Wiersma en Anna-Marie Wijnia-Kuindersma. Zij zijn in juni 2010 Sjoerdtje Huisman-Sprietsma opgevolgd. Sjoerdtje nam na zeventien jaar afscheid van het kerkblad. Het kerkblad is in al die jaren niet veel veranderd. U leest er nog altijd: meditatie, artikelen, boekbesprekingen, actueel kerknieuws en vooral gemeentenieuws.

 

 

Aangeleverde kopij

De kopij voor de algemene stukken wordt op maandag aangeleverd door Klazien Brouwer-Oolders. De artikelen voor pagina 2 krijgen wij van Jan Koning. De Prestopagina komt van Alexander Weggemans. Klazien geeft aan op welke pagina’s de artikelen komen en levert ook de foto’s aan. Dit materiaal zetten wij in het krantenprogramma en daarna gaat het naar de opmaak. Gert-Jan ten Berge of Marten Bouwma verwerken dit en doen de werkelijke opmaak. De pagina’s worden dan naar Klazien verzonden en wij overleggen met haar wat er eventueel verbeterd of veranderd moet worden. We zijn het meestal gauw eens.

 

Gemeentenieuws

De kopij voor het actuele kerknieuws wordt door de diverse dominees of kerkenraden bij ons voor dinsdagochtend zeven uur aangeleverd. Alles krijgen wij per mail binnen. De teksten worden door ons gelezen. Wij corrigeren en eventuele spellingsfouten worden eruit gehaald. Er is een grote verscheidenheid in schrijfstijl. De teksten ‘afgelopen’ en ‘komende’ worden er meestal door ons uitgehaald. Want het is in de tekst wel duidelijk welke zondag wordt bedoeld. Wij hebben de indruk dat enkele kopijverzorgers hun tekst niet weer nalezen in het kerkblad, want wij halen elke keer ‘afgelopen’ eruit, maar de volgende keer wordt het weer met ‘afgelopen’ aangeleverd.

 

Postbezorging

Woensdagmorgen om 11.00 uur moet het Kerkblad voor het Noorden drukproef gereed zijn. Dit geeft tot nog toe geen problemen. Daarna gaat hij naar de drukkerij en via post.nl ligt het kerkblad, als het goed is, vrijdag bij u op de mat. De bezorging is gedurende enkele maanden een drama geweest. Helaas hebben wij daar helemaal geen invloed op. Dit is wel heel vervelend, want wij krijgen wel de telefoontjes binnen als de abonnee het kerkblad niet heeft ontvangen. Gelukkig gaat het de laatste weken beter, dus we vertrouwen erop dat het goed blijft.

Anna-Marie en Hennie

 


Commentaar

 • We are His hands … 2020-05-29 16:57:07

  Ik moet vaak denken aan al die kinderen die overal op aarde meegesleurd worden. In het land waar...

 • Het ‘nieuwe normaal’ 2020-05-15 17:48:17

  We zitten middenin de ‘intelligente lockdown’ wegens de dreiging van besmetting met het...

 • Rust (3) 2020-05-08 17:07:34

  Dit is de derde keer dat ik een Commentaar over rust schrijf. Maar aangezien de vorige al een jaar of...

 • Het virus-effect 2020-05-01 09:46:48

    Sinds ‘Corona’ is er veel veranderd. We blijven thuis, werken thuis of we werken juist heel hard...