Afgelopen zondag was de eerste van de vier adventszondagen. Dit zijn de vier zondagen voor kerst en dan staan we stil bij het kerstfeest dat gaat komen. Maar waarom doen we dat en wat betekent advent eigenlijk?

Het woord ‘advent’ komt uit van het Latijnse ‘adventus’. Dit betekent ‘komst’ of ‘eraan komen’. De letterlijke betekenis is dus: God is naar ons gekomen. Ik denk dat het niet veel toepasselijker kan, zo tijdens de adventsperiode. Het houdt dus in dat we denken aan de komst van Jezus naar deze wereld.

In de adventstijd wordt er in de meeste kerken elke week een extra kaars aangestoken. Zo komt er steeds meer licht in de kerk en mogen we vooruit zien naar het licht dat Jezus zal brengen bij Zijn komst. Met kerst zal dan een grote kaars worden aangestoken, omdat we dan echt vieren dat Jezus gekomen is. In de tijd van advent denken we ook aan de dingen die in de Bijbel voor kerst gebeurden. Zoals de engel Gabriel die bij Maria komt, of de komst van Johannes de Doper.

Eigenlijk zie je in de hele Bijbel al een lijn naar de komst van Jezus. Elke keer wordt er weer naar ‘Iemand’ verwezen die de wereld zal gaan redden en ook Jesaja verwijst meerdere keren naar Hem. Ook op andere plekken in het Oude Testament  zie je een verwijzing naar Jezus, namelijk bij David. God zegt tegen David in 2 Samuel 7 dat zijn koningshuis altijd zal blijven bestaan. Er zullen dus altijd koningen van Davids geslacht zijn, maar die laatste Koning zal wel heel bijzonder zijn. Die laatste Koning zal Jezus zijn, de allergrootste Koning ooit. In het begin ligt het dus al vast dat Jezus zal komen en dan ligt dus ook al vast uit welk geslacht Hij zal komen. Vanaf die tijd wordt er al naar de komst van Hem uitgekeken door de mensen. Zo zijn er in het Oude Testament nog veel meer verwijzingen naar de komst van Jezus en leven de mensen er naar toe. Dat is dus wat wij met advent doen, toeleven naar de tijd dat Jezus komt. Maar Jezus is natuurlijk al gekomen en daarom leven wij met advent ook toe naar de tijd dat Hij nog een keer zal komen: Zijn wederkomst.

Wanneer Jezus weer terugkomt, zal Hij wel heel anders komen dan dat Hij met kerst gekomen is. Met kerst is Hij als baby geboren bij Maria. Als Jezus weer terugkomt zal Hij komen op de wolken als machtige Koning en Rechter en Hij zal de mensen ter verantwoording roepen. Dan zal er geen advent zijn, een periode waarin we ons kunnen voorbereiden op Zijn komst. Eigenlijk zouden we altijd op die manier moeten leven en Zijn wederkomst verwachten, uitzien naar de wederkomst van Jezus. Want Jezus zegt zelf dat Hij komt als een dief in de nacht: je zult niet verwachten dat Hij komt. Wees dus voorbereid en zorg dat je Jezus kan ontmoeten. Zie jij uit naar zijn komst? Ben jij er klaar voor?

Ondertussen mogen we de komende weken genieten van alle mooie dingen die de kerstperiode met zich meebrengt, de gezelligheid en alle leuke en mooie dingen. Maar verlies niet uit het oog waar het uiteindelijk om draait. Het gaat namelijk om de komst van Jezus naar deze aarde en Zijn wederkomst.

 

Laura van Putten


Commentaar

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...

 • Jubileum predikant 2022-05-06 09:12:18

  Regelmatig lezen we in het kerkblad een interview met een predikant, vanwege een jubileum. 25...