ImageZondag begint de adventstijd, een periode die vier weken duurt en waarin we toeleven naar de komst van Jezus, met kerst. Maar in die periode besteden we ook extra aandacht aan de wederkomst van Jezus.  Advent duurt zoals ik zei vier weken. In veel kerken wordt er voor in de kerk elke week een kaars aangestoken. Zo branden er op de laatste zondag voor kerst dus altijd vier kaarsen in de kerk. Met kerst wordt er dan vaak ??n grote kaars aangestoken, want met kerst is het licht van de wereld gekomen: Jezus.  

Ook is het komende zondag de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat begint namelijk altijd tegelijk met advent. Afgelopen zondag was het dus de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zogenaamde eeuwigheidszondag), en waarschijnlijk hebben jullie dit ook wel gemerkt. Bijvoorbeeld doordat in je kerk alle namen van de mensen uit de gemeente die in het afgelopen jaar zijn overleden werden voorgelezen

De naam voor deze vier weken ?advent? komt van het Latijnse woord ?adventus?. Dat betekent ?komst?, of ?eraan komen?. Letterlijk betekent advent dus ?God komt naar ons toe?, wat ik wel een hele toepasselijke en ook mooie naam vindt voor de periode voor kerst.  Maar, waarom deed God dat? Nou, zonder de komst van Jezus waren wij verloren mensen gebleven. Dankzij Zijn komst is er hoop voor de wereld.
Met advent zien we uit naar de komst van Jezus. Ook kijken we naar de tijd die daar aan vooraf ging. Daarbij kun je denken aan de engel Gabri?l, die aan Maria kwam vertellen dat ze een kind krijgt, aan de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem of aan de geboorte van Johannes de Doper uit ouders (Zacharias en Elisabet) al oude mensen die er niet meer op gerekend hadden ooit nog ouders te worden. Hierin zie je iets van Gods plan met de wereld en met ieder mens afzonderlijk.  

Deze lijn, waarin de komst van Jezus centraal staat, zie je eigenlijk de hele Bijbel door al. Elke keer wordt er weer naar ?Iemand? verwezen die de wereld zal gaan redden. De profeet Jesaja bijvoorbeeld verwijst meerdere keren naar Hem. Ook op andere plaatsen in het Oude Testament  zie je een verwijzing naar Jezus, in de vorm van onder andere David. God had in 2 Samuel 7 aan hem beloofd dat zijn koningshuis altijd zal blijven bestaan. Er zullen dus altijd koningen van Davids geslacht zijn, maar die laatste Koning zou wel heel bijzonder zijn. Die laatste Koning zou Jezus zijn, de allergrootste Koning ooit. Zo ligt al in het begin ligt vast d?t Jezus zal komen en ook uit welk geslacht. Vanaf die tijd wordt er al naar de komst van Hem uitgekeken.

Voor ons ligt dat natuurlijk anders. Jezus is gekomen. Tegelijk leven ook wij naar zijn komst uit. Nu alleen niet naar zijn eerste komst, maar naar Zijn terugkomst. Die zal wel heel anders zijn dan Zijn komst met kerst. Met kerst is Hij als baby geboren uit Maria. Als Hij weer terug komt zal Hij komen op de wolken als de machtige koning en rechter die de mensen ter verantwoording zal roepen.

Eigenlijk leven we dus altijd in een adventstijd: we verwachten dat God (weer) naar ons toekomt, om ons definitief van alle slechte dingen te verlossen. Daaruit volgt ook dat we eigenlijk altijd z? moeten leven dat we Zijn wederkomst ook echt verwachten. Want Jezus zegt zelf dat Hij komt als een dief in de nacht. Zo?n dief, die verwacht je niet. Het advies is dus duidelijk: wees voorbereid en zorg dat je Jezus kan ontmoeten. Zie jij uit naar zijn komst? Ben jij er klaar voor?

Laura van Putten


Commentaar

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...

 • Rustzoekers 2023-07-28 15:09:35

  Veel mensen hebben vakantie en trekken er op uit. Of het nu een fietsvakantie is in Nederland, een...