ImageEen Bijbelse spoedcursus

Liefde en relaties. Volgens mij bestaan er maar weinig mensen die zich nooit met dit onderwerp hebben beziggehouden. Er wordt ontzaglijk veel over geschreven, gezongen en gefilmd. Ook de christelijke wereld ontkomt er niet aan, want ja, christenen zijn net mensen h?? Alleen blijkt dat helaas zo vaak ook uit artikelen in christelijke media: de adviezen die er worden gegeven hadden eigenlijk ook wel in bijvoorbeeld een gratis krant kunnen staan. Bijbelse richtlijnen missen zo vaak. Daarom nu in de Presto de korte cursus ?vroom versieren?.

Disclaimer
Van tevoren wil uw cursusleider nog wel even op de disclaimer wijzen: het cursusmateriaal bestaat vandaag uit Genesis 24. Mooie tekst, maar let daarbij wel op tenminste ??n ding: Abraham was naar Kanaän getrokken met een belofte. Hij zou naar een nieuw land geleid worden en tot een groot volk worden (Gen. 12: 1-2). Na zijn dood zou deze door God gegeven belofte op Isaak overgaan, want die was immers de enige zoon van Abraham en zijn vrouw Sara. Dat maakte het huwelijk van Isaak een speciaal geval in Gods plan met deze wereld, wat maakt dat niet alle lijnen ??n op ??n in onze tijd toepasbaar zijn.
Niet uit Kanaän
Toch valt er voor ons een hoop te leren. Dat begint al in vers drie, waar Abraham zijn knecht (die de gewenste echtgenote moet gaan zoeken) vraagt om geen vrouw te zoeken ?uit de dochters der Kanaänieten?. In andere delen van het Oude Testament leren we de Kanaänieten kennen als afgodendienaars met slechte godsdienstige gewoonten. Die waren bovendien nog besmettelijk ook. Let er maar eens op hoe vaak het volk Isra?l door het OT heen de fout ingaat met het overnemen van goden en gewoonten uit Kanaän. Dat zou Isaak, als erfgenaam van de belofte die God aan Abraham gegeven had, niet mogen overkomen.

De belofte vasthouden
Als je dit leest is de kans dat je gedoopt bent vrij groot. Bij de doop heeft God ook jou een belofte gedaan: jij mag Zijn kind zijn en delen in al Zijn ?schatten en gaven?. Abraham wilde Gods belofte voor hem en voor Isaak veilig stellen. En jij? Zoek jij iemand die je helpt om aan die mooie doopbelofte vast te houden? Of zorgt je (toekomstige) partner er voor dat je in de verleiding komt om Hem vaarwel te zeggen?

Het teken
Terug naar Genesis. De knecht van Abraham is ondertussen vertrokken in de richting van het huidige Irak, naar Abrahams geboortegrond, om er een vrouw te zoeken voor Isaak. Daar aangekomen zoekt hij eerst God in een gebed en vraagt om een zegen over zijn zoektocht (vs. 12). Maar, daar blijft het niet bij. De knecht vraagt ook om een teken. Als het meisje aan wie hij te drinken zou vragen ook aanbood om zijn kamelen te drenken, dan zou dat de ware zijn voor Isaak (vs. 13).

Daarmee vraagt de knecht niet zomaar om een teken. Hij was naar de bron gegaan. Dat betekende dat de vrouwen die daar zouden komen aan het werk waren. Ze zou dus niet lui zijn. Daarbij vroeg de knecht om een vrouw die niet alleen hem, maar ook zijn tien kamelen te drinken zou geven. De vrouw die dat zou doen zou zo laten zien dat ze dienstbaar, zorgzaam en gastvrij was en over naastenliefde beschikte. De knecht vroeg dus niet maar alleen om een teken, zoiets als ?laat de eerste vrouw met een roze trui de ware zijn?. Hij vroeg om een goede vrouw voor de zoon van zijn meester.

Gods leiding
Nu weer naar jou. Zoek je ook iemand met bepaalde eigenschappen en een bepaalde leefstijl, die de toets van de bijbelse ?kritiek? kan doorstaan (zie o.a. Spr. 31, Gal. 5: 22, Kol. 3-4, 1 Petr. 2-4)? De knecht van Abraham deed dat wel. Daarbij vroeg hij om steun van God. Dat deed hij niet tevergeefs: nog voordat hij uitgesproken was kwam de mooie Rebekka al naar de bron toe. Zij bleek te beantwoorden aan alles wat de knecht van God gevraagd had. Het is precies Jesaja 65: ?Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.? Hier zien we prachtig hoe God ook dit soort dingen leidt: Hij stuurde Rebekka er al op uit terwijl de knecht nog aan het denken en bidden was. En zo wil hij ook, zoals het oude huwelijksformulier zegt, ?nog heden ten dage aan een iegelijk zijn huisvrouw [of ?man] als met de hand toebrengen?. Dat mag je ook in je gebeden bij God brengen, met het vaste vertrouwen dat hij ?te gelegener tijd? ook verhoring geeft (in de geest van Hebr. 4: 16).

Maar, wat dan te doen als je gebed eenmaal verhoord lijkt te zijn? Hoe dan verder? Daarover de volgende keer meer, in deel twee van deze cursus.

Alexander Weggemans


Commentaar

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...

 • Rustzoekers 2023-07-28 15:09:35

  Veel mensen hebben vakantie en trekken er op uit. Of het nu een fietsvakantie is in Nederland, een...