ImageDit praktische boek voor de hele gemeente maakt bespreekbaar wat het meest kwetsbaar is: relaties, verliefdheid, huwelijk, vriendschappen. Het gaat over de kostbaarheid en de breekbaarheid van elke relatie.

God is liefde, schrijft Johannes. Vooral de liefde laat zien hoeveel dat betekent voor onze omgang met mensen. Evenals Thuis in Gods huis leent dit boek zich uitstekend voor gebruik in een gemeenteproject.
De lezer wordt op drie verschillende niveaus betrokken bij het onderwerp: voor elke week een bepaald thema in de kerkdienst, voor de persoonlijke omgang een dagboek, voor de verwerking in huisgroepen een werkboek. Aan het boek werkten o.a. mee Aad Kamsteeg en ds. Hans Schaeffer.

Principi?el
Het bijzondere van dit boek vind ik, naast het feit dat het een echt werkboek kan en wil zijn in de gemeente, dat niet alleen ingegaan wordt op het vraagstuk van verkering en huwelijk. Heel wat boeken gaan, als het om relaties gaat, over een deelonderwerp. Zulke boeken hebben uiteraard hun recht en reden. Toch is het mooi dat er nu een boek ligt, dat alle aspecten van relaties aan de orde stelt. Van verkering tot single-zijn, van getrouwd zijn tot homoseksuele gevoelens en relaties hebben. Daarnaast wordt terecht ingegaan op gevoelens van verdriet en eenzaamheid na scheiden en overlijden. In dat opzicht wordt geen terrein geschuwd. En telkens weer worden principi?le lijnen getrokken, d.w.z. het Woord van God komt aan het Woord. Als hulplijn en steun bij alle valkuilen en verleidingen. Als weerwoord ook tegen de geest van de tijd en tegen onze zwakheden.

Pastoraal
Er zijn veel vooroordelen en oordelen, over relaties die anders beginnen en zijn als gewoon: over samenwonenden, homo?s, over vriendschappen tussen ouderen. Dat klinkt allemaal stoer, maar helpt niemand verder. Het isoleert de ander. In dit boek worden bruggen geslagen naar alle mensen. Zoals gezegd Gods Woord komt aan het Woord: wat zegt de Bijbel over samenwonen of homoseksualiteit en over vriendschappen. Soms is dat kraakhelder, soms is dat niet zo duidelijk als je denkt. De kern waar echter iedereen voor staat is: wat zou Jezus zeggen en doen? En: wil je werkelijk Jezus volgen en gehoorzamen, ook wanneer je een kruis moet opnemen? Die vraag wordt ons allemaal gesteld - de hetero en de homo; de gehuwde en de ongehuwde. En niemand komt dan makkelijk meer weg. Dat geeft solidariteit en echte bewogenheid en een geduldig zoeken met ieder naar een begaanbare weg; ook met dat homoseksuele gemeentelid, dat toch een relatie aangaat.

Enkele voorbeelden
Voordat ingegaan wordt op (liefdes)relaties, worden we in de eerste dagen nadrukkelijk geconfronteerd met Gods liefde in Christus voor ons. ?Op die vloer onder je leven kun je lopen, ook als je nog zoekende stappen zet.? - pag. 26. Ook de totale gemeenschap van de mensen, maar met name van de gemeente wordt om je heen gezet ? pag. 28. God koppelt ons aan elkaar. Het Bijbelwoord liefde wordt uitgediept, zodat we het niet langer hoeven doen met het platte begrip daarvan in de wereld ? pag. 33 ev. Ik trof bij de dagen over de verkeringstijd enkele pakkende dagplakkers aan. ?Ik vrij heilig of ik vrij niet? en ?Er is geen goede manier om verkeerde dingen te doen.? - pag. 49, 52. Zo?n kort zinnetje stemt tot nadenken. Ontnuchterend en tegelijk helpend is de titel over het huwelijk bij Dag 18: ?Samenleven met een onvolmaakt mens?. - pag. 80. Een open deur, maar zelfs dan presteren we het er tegen aan te lopen.
Realistisch zijn de dagen in dit ?dagboek? wanneer het gaat over ?Als het Hooglied een klaaglied wordt?- pag. 95 ev. Het verlies van je partner, weduwschap, het alleen zijn en de eenzaamheid van hen en van singles en homo?s. Ontroerend de vertroosting die geboden wordt. Maar ook praktische aanwijzingen om het leven weer op de rails te krijgen worden gegeven. Steeds wordt de gemeenschap met God en met de gemeente er om heen gezet. En zo hoort het, want dan ben je om met een woord van Koningin Wilhelmina te spreken: Eenzaam, maar niet alleen! Maak bespreekbaar wat het meest kwetsbaar is. Dit boek kan je er bij helpen.

Assen                       
Stoffer Otten

N.a.v.: Ds. Gerrit Gunnink (redactie), Vooral de liefde - een gemeentebreed gesprek over liefde en relaties, 160 pag., Prijs: ? 13,75, ISBN 978-90-5560-423-4, Uitgeverij Vuurbaak Barneveld.


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...