In deze rubriek vertellen mensen die een functie in de kerk bekleden, iets over hoe ze deze functie in praktijk brengen. Diverse aspecten mogen daarbij aan bod komen. Bijvoorbeeld wat het werk inhoudt, hoeveel tijd het kost, welke leuke of vervelende dingen ze tegenkomen, en nog veel meer.

Vandaag ‘studentenwerkers’. Aan het woord zijn Frederik Boersema en Bertjaap van der Ploeg, kerkelijk werkers studentenwerk van de CGK te Groningen.

Sinds september 2012 wordt er vanuit de samenwerking tussen de CGK/NGK Groningen-Haren en IFES-Nederland missionair studentenwerk gedaan in Groningen. In deze bijdrage hopen we u een beeld te geven van de mooie dingen die er in het studentenwerk in Groningen gebeuren.

 

Studententijd

De studententijd is een periode waarin veel gebeurt en verandert voor jonge mensen. Het is een tijd waarin jongeren veel andere mensen en meningen ontmoeten, en beslissingen maken die de rest van hun leven impact hebben.

Aan de ene kant zien we dat er veel christelijke studenten zijn die na hun studententijd geen aansluiting vinden bij een kerkelijke gemeente en zo langzamerhand kerk en geloof vaarwel zeggen. Aan de andere kant ervaren we ook dat juist de studententijd een periode is waarin mensen openstaan voor andere ideeën en nog bereid zijn hun visie en meningen bij te stellen (iets wat op latere leeftijd vaak niet meer het geval is). Zo bezien is de studentenwereld vruchtbare grond voor missionair werk en mogen we ook ervaren dat jonge mensen zonder enige christelijke achtergrond juist in hun studententijd tot geloof komen.

Zo hebben we Annelies leren kennen, die via StudentAlpha tot geloof is gekomen en nu zich enthousiast inzet voor de kerk. In haar zien wij dat missionair studentenwerk niet alleen tot zegen is voor studenten die we bereiken maar op meerdere manieren ook tot zegen is voor de kerkelijke gemeente.

 

Er gebeurt dus nogal wat tijdens de studententijd; deze veranderingen in studentenlevens zijn een belangrijke drijfveer voor ons en maken dat we in ons werk twee hoofddoelen hebben: we willen graag christelijke studenten toerusten in hun leven met God en er aan werken dat hun relatie met de kerkelijke gemeente sterker wordt; tegelijkertijd willen we niet-christelijke studenten bereiken met het evangelie en proberen we christelijke studenten uit te dagen hun geloof te delen.

Omdat Groningen een studentenstad bij uitstek is met meer dan vijfenvijftigduizend studenten ligt juist bij de kerken in deze stad ook de uitdaging, en de verantwoordelijkheid, om iets met deze grote groep te doen.

 

Ons werk wordt gedragen door zowel de kerkelijke gemeente in Groningen als ook door IFES-Nederland, een organisatie gericht op studenten waar veel christelijke studentenverenigingen bij zijn aangesloten (IFES staat voor «cursief» International Fellowship of Evangelical Students «einde cursief» en maakt deel uit van IFES-World, een wereldwijde organisatie voor christelijke studenten).

Door deze samenwerking trekken wij zowel op met studenten die onze kerk bezoeken als met studenten die lid zijn van de verschillende christelijke studentenverenigingen in de stad.

 

Toerusten van christelijke studenten

Met deze christelijke studenten doen we verschillende activiteiten. Zo zijn er  <<cursief>>discipelschapsgroepen<<einde cursief>>, waar we ’s ochtends (voor college aan) bij elkaar komen en nadenken over hoe we Jezus kunnen volgen in ons dagelijks leven. Ook geven we trainingen aan bijbelkringleiders, om hun te leren een bijbelstudie te maken en te leiden. Daarnaast is er contact met de besturen van de studentenverenigingen: we rusten hen toe in geloof en praten met ze over de dingen waar ze tegenaan lopen in hun eigen leven of in hun verenigingen. Daarnaast proberen we ook de studenten uit te dagen iets van hun geloof te laten zien aan hun niet-christelijke vrienden en studiegenoten.

 

Missionaire activiteiten

Twee voorbeelden van missionaire activiteiten die we samen met christelijke studenten organiseren zijn het StudentenPodium en de Passionweek.

Bij het StudentenPodium gaan voorzitters van christelijke en niet-christelijke studentenverenigingen met elkaar in debat over grote onderwerpen uit het studentenleven, zoals seksualiteit, carrière en meer recent het vluchtelingenvraagstuk. Bij de voorbereiding van het StudentenPodium over het thema ‘Lijden in de wereld’ sprak de voorzitter van een van de grote niet-christelijke studentenverenigingen in de stad mij aan: 'Hoe werkt dat hier eigenlijk in de kerk, mag je hier wel hardop praten?' Het StudentenPodium is een mooi en gezegend instrument gebleken om de ontmoeting tussen christelijke en niet-christelijke studenten te stimuleren en tegelijkertijd de relevantie van het evangelie in de studentenwereld zichtbaar te maken.

 

Het laatste voorbeeld dat we hier willen noemen is de Passionweek: een missieweek in de Groningse Studentenwereld die dit jaar voor de derde keer werd georganiseerd en dit jaar plaatsvond van 14-17 maart. In deze week willen we het evangelie zichtbaar maken binnen de Groningse studentenwereld door middel van lunchtalks en lezingen op de universiteit en op de hogeschool, waar belangrijke vragen rond het christelijk geloof worden besproken. In deze weken merken we dat veel studenten echt op zoek zijn naar antwoorden op de grote vragen in het leven en bereid zijn serieus na te denken over de boodschap van het evangelie.

Zo kwamen we in gesprek met een jongen die te gast was bij een lunchtalk over de opstanding van Jezus. Hij vond het een mooi verhaal dat hem triggerde, maar bleef wel met een grote vraag zitten: 'Wat betekende nou die Bijbeltekst die werd aangehaald, dat God de wereld zo lief had dat hij zijn eniggeboren Zoon naar de wereld stuurde?’ Voor ons een prachtige ingang om met deze jongen door te praten over het evangelie.

(Voor een uitgebreidere impressie van deze Passionweek zie het volgende artikel: http://www.eo.nl/beam/geloven/item/passion-week-waarom-stuurt-god-goede-mensen-naar-de-hel/  )

 

We hopen zo een kort beeld geschetst te hebben van het studentenwerk in Groningen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, of graag betrokken willen raken bij dit werk dan kunt u contact op nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Frederik Boersema en Bertjaap van der Ploeg


Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...