Het riet waarover de Bijbel spreekt, was behoorlijk stevig, en het kon wel twee meter hoog worden. Het kwam in Palestina en Syrië veel voor, in waterrijke gebieden, en stond daar dicht op elkaar zodat je er moeilijk doorheen kon komen. De bloemen zijn wit en hebben de vorm van een pluim, zoals bijvoorbeeld bij suikerriet. De stengels zijn sterk. Je zou daarvan een mooie wandelstok kunnen maken. Of een hengel. Maar ze werden ook wel gebruikt om er een fluit uit te snijden.

Maar goed, als je steun zoekt bij zo'n stengel, mag hij niet geknakt zijn. Want dan zou je je lelijk kunnen verwonden. Zo is het toch ook met een geknakte bamboestengel? Daar zitten scherpe punten aan. Je raakt daardoor gemakkelijk gewond. Nu, zo was Israël, dat vertrouwde op Egypte. Egypte was geknakt. Dus, vertrouwen op zo'n geknakte rietstaf is gevaarlijk. Zo althans zei de veldmaarschalk van Assyrië, die met zijn legers tegen Hizkia, de koning van Jeruzalem was opgetrokken. Hizkia was een opstand begonnen: Vertrouwde u soms op Egypte, dat u die opstand aandurfde? Nu, dan hebt u mis gerekend. Egypte is een geknakte rietstengel (2 Kon.18,21).

Ook de profeet Jesaja spreekt over een geknakte rietstengel: zo is het volk dat terneergeslagen is door ellende, en geen enkele andere hulp kan verwachten dan van God alleen. Maar zo zei Jesaja: het geknakte riet zal niet verbroken worden (Jes.42,3).

En Jezus vroeg aan de mensen wat ze van Johannes de Doper dachten: Ging u echt in de woestijn een mens zien die heen en weer wuifde zoals een riet door de wind bewogen? (Mat.11,7). Ja, dat lange riet dat groeide in het dal van de Jordaan en bij de Dode Zee, werd al bij het kleinste zuchtje wind bewogen. Maar Johannes de Doper was wel wat meer: de bode van God. Maar de kleinste in het hemels koninkrijk is groter dan hij. Dan is ieder die gelooft toch ook méér dan een rietstengel die door de wind van allerlei opvattingen en meningen wordt heen en weer bewogen?

 

D.J. Steensma, Feanwâlden


Commentaar

 • Gezegend en gezonden 2019-02-15 18:27:32

  Sta er eens bij stil, bij wat er eigenlijk gebeurt aan het eind van de kerkdienst …! Je komt in de...

 • Toetsen 2019-02-08 19:04:55

  Afgelopen weken was het de tijd van de jaarlijkse CITO-toets. Niet alleen in groep 7 en 8, maar...

 • Klop op de deur 2019-02-01 15:00:47

  ‘Ik sta voor de deur en ik klop’. Een bekende bijbeltekst. Wat doe je dan? Doe je open? Bereid je...

 • Gevaarlijk beroep 2019-01-25 15:09:25

  Elke morgen vallen er bij ons een aantal kranten op de mat. Een stroom aan informatie. Daar moet...