Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen (Hebr.13,4). Dit onderwijs uit de Bijbel hebben wij als kerk van Christus ook vandaag zeker nodig in al onze huwelijks- en relatieproblemen.

 

Onlangs kwam nog naar buiten dat het grootste protestantse kerkgenootschap van de Verenigde Staten, de Southern Baptist Convention, te maken heeft met een #MeToo-schandaal. En dan te bedenken dat veel zonde niet in de openbaarheid plaatsvindt. Dat er zoveel misgaat onder christenen wijst erop dat we God kwijt zijn in ons denken over het huwelijk.

 

Eén vlees

Al bij het scheppingsverhaal lezen we over Gods bedoeling met het huwelijk. Man en vrouw zullen tot één vlees zijn. Dit horen we ook in het onderwijs van de Heere Jezus terug. Hij voegt eraan toe: wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden (Mat.19,6). In deze woorden klinkt door wat het christelijke huwelijk zo bijzonder maakt.

Misschien heb je altijd gedacht dat het huwelijk een afspraak is tussen twee mensen: we zijn verliefd op elkaar, laten we maar trouwen en de rest van ons leven bij elkaar blijven. Maar dan missen we de kern van het huwelijk. De Bijbel spreekt erover dat man en vrouw één vlees worden. Zo heeft God het bedoeld. Je gaat niet alleen met zijn tweeën samenleven, nee: je gaat met zijn tweeën één worden. Je kent elkaar helemaal, en hebt elkaar volledig lief. Dat is de kern van het bijbelse huwelijk. Dat gaat veel dieper dan wij misschien zouden willen. We willen graag onszelf blijven in een relatie, en verbergen voor elkaar wat we niet willen delen. Maar: dan hebben we Gods bijzondere bedoeling met het huwelijk niet helder. Wat die bedoelingen dan is? Dat leren we alleen als we teruggaan naar de liefde, die de basis vormt van elk huwelijk.

 

Voorproefje

In de kerk staat het begrip ‘liefde’ behoorlijk centraal. Nu blinken mensen niet bepaald uit in liefde voor God en hun naasten. Door de zonde wordt onze liefde bedorven - in de vorm van egoïsme en lust. Wat een vreugde en troost, als we ergens ware liefde ontdekken. Als iemand ons werkelijk liefheeft zoals we zijn. Zo iemand is de Heere Jezus Christus bij uitstek. Als je Hem hebt leren kennen, wil je ook met Hem leven. Dat noemen we gemeenschap met Christus. Je bouwt dan een relatie op met God waarin je leeft van Zijn liefde.

Nu denk je misschien: gemeenschap, liefde. dat klinkt wel heel erg als een huwelijk! En inderdaad - onze relatie met God heeft wel wat weg van een huwelijk. Dat heeft God zo bedacht. Daarover lezen we ook in de Bijbel. De liefde tussen een man en een vrouw moet de liefde tussen Christus en Zijn gemeente weerspiegelen (Ef.5). Je zou zelfs kunnen zeggen, dat het aardse huwelijk een voorproefje is van de volkomen gemeenschap die we ooit met God zullen hebben in het eeuwige leven. Dat gaat dus veel verder dan een relatie!

 

Voorbeelden

Die ontdekking zet het huwelijk op scherp. Niet omdat het het ‘hoogst haalbare’ is in dit leven, maar wel omdat het naar het ‘hoogst haalbare’ verwijst. Als we ons huwelijk niet in dat perspectief zien, slaan we de plank mis. Gods liefde is de basis van het huwelijk. In het huwelijk moet Zijn liefde dan ook centraal staan. Daarover lezen we veel in het Nieuwe Testament. Denk aan 1 Petrus 3, waarin de apostel benadrukt dat een gelovige vrouw haar man door een heilige levenswandel kan winnen. Of denk aan de oproep van Paulus het huwelijk met een ongelovige partner niet zomaar te verbreken (1Kor.7,12-16). In diezelfde tekst stelt de apostel dat kinderen van gelovigen niet onrein, maar heilig zijn. Dit laat iets zien van de heilzame gemeenschap die de familie is, door het huwelijk tussen man en vrouw. We zien in het Nieuwe Testament vele families die een rol spelen in Gods heilswerk. Denk aan het echtpaar Prisca en Aquila, die samenwerken ten dienste van God. Dat gaat wel wat verder dan gemeenschap met elkaar. We hebben het hier, om maar even een term te introduceren, over missionair familie-zijn. Het huwelijk niet alleen in het licht van, maar ook ten dienste van Gods heilswerk.

 

Van ontdekking naar bekering

Zo hebben we de betekenis van het bijbelse huwelijk geschetst. Het was wat beknopt, dat geef ik toe, maar voldoende om Gods bedoeling met het huwelijk te verkennen. Ik hoop dat veel lezers daarmee kunnen instemmen. Ook hoop ik dat er jongeren en ouderen zijn die (her)ontdekt hebben wat Gods bedoeling is met het huwelijk. Die ontdekking mag dan niet in de lucht blijven hangen.

Mannen, de liefde voor jullie vrouwen zou iets moeten weerspiegelen van de zelfopofferende liefde van Christus voor zijn gemeente. Vrouwen, zoals de kerk zich gereed maakt voor de Bruidegom om Hem te dienen, zo zijn ook jullie geroepen om jullie mannen in liefde te dienen. Als het goed is, leidt deze ontdekking tot bekering. Daartoe worden wij allen opgeroepen. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn. Die houding heeft invloed op geheel ons leven - ook ons huwelijk en gezinsleven. Als we ontdekt hebben dat deze een geestelijke betekenis hebben, is de weg tot bekering geopend. De diepste betekenis van het huwelijk is dat het een geestelijke dimensie heeft. Die oproep mag dan ook klinken: laat al onze huwelijken in het teken staan van deze geestelijke dimensie! 'Als een man en een vrouw zichzelf in het huwelijk aan elkaar geven door de liefde, kunnen ze de liefde van Christus kennen zoals geen ander' (J. Vernon McGee).

 

Jasper de Kok, Apeldoorn

 

J.A. de Kok is masterstudent aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.


Commentaar

 • Dat hoort er toch bij? 2020-02-14 18:16:22

  Ze keken vreemd op toen de vraag gesteld werd. ‘Want het hoort er toch bij?’   Iemand vertelde over...

 • De leugen regeert 2020-02-07 18:21:27

  Dit is een uitspraak van toenmalig koningin Beatrix. Zo karakteriseerde zij in 1999 de kwaliteit...

 • Hulpverlening 2020-01-31 18:32:16

  Komende zondag is het hulpverleningszondag. Het is een goed gebruik om in de dienst stil te staan...

 • Maand van de Bijbel 2020-01-24 18:46:24

  We hebben al de bijbelzondag in oktober, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap. Een...