Vertellen Wie Jezus is; dat is nog niet zo eenvoudig. Want hoe doe je dat? ‘Nou’ zegt iemand, ‘ik vind het fijn om er een afbeelding bij te gebruiken voor mijn kinderen. Dan wordt in ieder geval duidelijk dat Jezus er anders uitzag dan een gemiddelde Nederlander. Een lang gewaad, een grote baard, vriendelijke ogen.’ ‘Nee,’ zegt een ander, ‘wij beelden de Heere Jezus niet af. Ik vind het belangrijk om het bij de evangeliën te houden. De woorden die Jezus sprak, de wonderen die Hij deed, de emoties die Hij uitte. Daaruit blijkt pas écht wie Hij is.’

 

Samen willen we dit jaar bij het LCJ hierover nadenken, onder het thema: ‘Vertellen Wie Jezus is. Hoe doe je dat?’

 

Het is opvallend hoe de Emmaüsgangers wordt verteld wie Jezus is. De Heere Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Twee mannen lopen vanuit Jeruzalem intens verdrietig naar huis. Zie je ze lopen? We lopen een stukje met hen mee en luisteren naar wat ze tegen elkaar zeggen. Ze snappen er niets van. ’Van Jezus verwachtten wij de verlossing. Hij was machtig in woorden en werken. We hoopten dat Hij verlossing zou brengen. Maar niets van dat alles. Hij is een verschrikkelijke dood gestorven, aan een kruis genageld.’ Hé, kijk, zie je dat?! Onderweg sluit zich Iemand bij hen aan. Hij begint vragen te stellen. ‘Waar hebben jullie het over? Waarom zien jullie er zo verdrietig uit?’ De mannen vertellen alles wat er gebeurd is. En wat zegt deze Vreemdeling dan? Dat is opvallend. Wetend dat het Jezus is Die met hen spreekt zou je verwachten dat Lukas 24,26-27 ongeveer zo zou luiden:

 

Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?

Jezus toonde Zijn handen en zei tegen hen: weent niet, want Ik ben de Christus over Wie jullie zo bedroefd zijn. En terstond werden hun ogen geopend en verkondigden ze met vreugde dat zij Jezus hadden gezien. 

 

Maar dat staat er niet. De Heere Jezus doet iets anders. Terwijl Hij met hen meeloopt, laat Hij de mannen helemaal uitpraten. Alle vragen en al het onbegrip komen op tafel. Hij gaat met deze mannen in gesprek. Vervolgens begint Hij hen te onderwijzen vanuit ‘Mozes en de profeten’ (het Oude Testament) en legt hen uit wat alles betekent. Maar zonder dat Hij Zichzelf direct openbaart. De reis gaat verder. Nadat Hij daarvoor gevraagd wordt, gebruikt Jezus met de Emmaüsgangers de maaltijd. Hij neemt het brood, breekt het en dan… Ineens zien ze het. Dit is Jezus!  Nu pas herkennen ze Hem, maar ze zeggen wel tegen elkaar: ‘Was ons hart niet brandende in ons toen Hij de Schriften opende?’ Terwijl de Heere Jezus het Oude Testament uitlegde, vonden Zijn woorden al weerklank in hun hart en werd er een brandend verlangen naar Hem gevoed.

 

Terug naar de eerste vraag. Hoe vertelt u aan uw kinderen Wie de Heere Jezus is? Jezus geeft ons Zelf het voorbeeld. Laat uw kinderen eerst eens al hun vragen aan u stellen. Ook de vragen die ze inmiddels al lang ‘hadden kunnen weten’. De Heere Jezus laat de Emmaüsgangers helemaal uitpraten. Vervolgens opent Hij de Schrift van het Oude Testament en legt hen uit wat alles betekent. Zo begint het hart van deze mannen te branden van verlangen. Ook daarin geeft Jezus ons het voorbeeld hoe te vertellen Wie Hij is: uitleggen wat de Bijbel over Hem zegt. Dan kunt u al in het Oude Testament beginnen. De schepping, de aartsvaders, de geschiedenissen, de tempeldienst, de profetieën. Alles wijst heen naar de Heere Jezus Christus.

 

Uiteindelijk gaan de ogen van de Emmaüsgangers pas écht open als Hij het brood breekt, het zegent en het uitdeelt. Wat hebben deze mannen toen gezien? Het staat er niet. Het breken van het brood doet in ieder geval denken aan Jezus’ gebroken lichaam aan het kruis. Daar waar Zijn liefde het diepst zichtbaar is en het duidelijkst blijkt Wie Hij is. Is dát niet de plek waar u uw kinderen het best kunt laten zien wie Jezus is? Aan de voet van het kruis, wijzend naar Zijn zegenende handen, kijkend naar Zijn vriendelijke ogen, luisterend naar Zijn goddelijke stem en vertellend over Zijn wonderlijke werk. Kijk, kinderen: dát is Jezus.

 

Aart Jongejan

Jeugdwerkadviseur bij de LCJ


Het verlangen van het LCJ is dat kinderen en jongeren de Heere Jezus (beter) leren kennen. Als jeugdwerkorganisatie geloven wij in het belang van Bijbelstudie, omdat de Bijbel het Boek is waarin Hij Zichzelf bekend maakt. Daarom is er een aantal producten beschikbaar om opvoeders en jongeren te ondersteunen bij het doen van Bijbelstudie. 

·        Een Bijbelstudieworkshop voor jongeren

·        Een Bijbelstudieworkshop voor opvoeders

·        Een tijdlijn van de hele Bijbel

·        Een memoriseerkalender om kinderen Bijbelteksten aan te leren

·        Uitleg van Bijbelse kernbegrippen (www.abcvanhetgeloof.nl)

 

 

Neem gerust contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om te vragen wat er nog meer beschikbaar is.

 


Commentaar

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...

 • Vliegen 2021-06-04 17:37:06

  Heerlijk! Aan alles is te merken dat de zomer er aan komt. Alhoewel, de temperatuur is dit...

 • Wat is waar? 2021-05-21 17:29:58

  De laatste tijd is er nogal wat te doen over wat wáár is en wat niet. We worden geconfronteerd met wat...

 • Afstand 2021-05-06 13:49:57

  Een crisis werkt als een spotlight. Het laat zien wat er vooraf al was en vergroot dat uit. En hoe...