In een eerder artikel in dit kerkblad stond een verslag van de najaarsclassis van de classis Leeuwarden. Daarin stond dat de classis besloten had om nog eens bij elkaar te komen op een voortgezette vergadering om door te praten over het rapport kerk-zijn. Dat gesprek heeft plaatsgevonden op 24 november. De verbouwing van de Sionskerk in Damwoude was nog gaande en daarom kwam de classis, net als de vorige vergadering, weer bij elkaar in Zwaagwesteinde.

 

Voorafgaand aan de vergadering was het rapport kerk-zijn rondgestuurd. De afgevaardigden was gevraagd om dat rapport te lezen. Om wat achtergrond te krijgen bij dat rapport heeft het moderamen van de classisvergadering prof. Maris uitgenodigd om een inleiding te verzorgen. Hij is als voorzitter betrokken geweest bij het schrijven van dit rapport. Na de inleiding zijn we als afgevaardigden in kleine groepjes uit elkaar gegaan om door te praten over een tweetal vragen. De eerste vraag was of de inleiding en de bestudering van het rapport tot nieuwe inzichten heeft geleid en welke dit dan waren. De tweede vraag ging over het gebrek aan onderling vertrouwen, waar we gezamenlijk schuld aan hebben als kerken. De vraag was of we deze conclusie deelden en wat we vanuit de eigen gemeente konden aanwijzen wat bij anderen tot een gebrek aan vertrouwen kan leiden. Zeker deze laatste vraag is een uitdagende vraag. Het dwong ons als afgevaardigden om niet bij de ander te beginnen, maar bij onszelf. De praktijk leert dat dit niet gemakkelijk is. Is dat ook niet eigen aan ons als mensen, dat we liever naar de ander kijken en wat hij/zij verkeerd doet dan naar onszelf? Na het gesprek in groepjes kwamen we als afgevaardigden bij elkaar om in het kort te delen wat er in de groepjes is besproken.

In dit artikel neemt prof. Maris u mee door het rapport kerk-zijn. Dit verhaal is een weergave van wat hij op de classisvergadering heeft gezegd. Het is goed dat deze zaken niet alleen op de classisvergaderingen blijven, maar dat het ook bekend wordt en gaat leven in de kerken.

 

Albert-Jan Dorst, Surhuisterveen


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...