Moderne profeten

Kees van Ekris, Moderne profeten. Ware woorden. Brandaan: Amersfoort, 2023, 242 p., ISBN: 9789460050695, €26,99.

Geloven doen we niet alleen. Gelukkig maar! We hebben een christelijke traditie, we staan op de schouders van ons voorgeslacht. En we hebben een lange christelijke traditie, met mensen die ons kunnen helpen om ons geloof handen en voeten te geven.

Wat is het fijn als christenen uit het verleden ons woorden aanreiken die ons verder helpen! Ds. Kees van Ekris portretteert zulke mensen. In dit boek komen in negen hoofdstukken tien mensen aan bod die als een moderne profeet voor ons kunnen zijn. Hun woorden en daden inspireren, dagen uit, zetten je aan het denken, en helpen mee in de zoektocht naar: wat is waarheid? Zo lees je in dit boek over Tim Keller, die in zijn preken het geloof in de Here Jezus op een intellectuele manier beredeneert. Je leest over Majoor Bosshardt, die haar geloof handen en voeten gaf. Je leest over Tish Warren, die prachtig schrijft over het gebed en over God vinden in het dagelijkse leven. Maar ook over de componist Arvo Pärt, over de kracht van muziek én van stilte. Heel verschillende portretten, de een spreekt misschien meer aan dan de ander. Voor wie de podcastserie Moderne Profeten heeft beluisterd: het boek is een uitgeschreven versie van wat je in de podcast hebt gehoord. Toch blijft staan dat het boek op een indrukwekkende manier is geschreven.

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela

 

Krachtige gebeden en beloften voor vrouwen

Een mooi, nieuw boek van Stormie Omartian. Ze heeft meerdere boeken over gebed geschreven, maar deze is speciaal gericht op vrouwen en op bidden voor jezelf in verschillende situaties. Er staan mooie beloftes uit de Bijbel bij. Het helpt je om dicht bij God te leven en Zijn beloftes voor je leven te blijven ontdekken.
Stormie Omartian is een Amerikaans schrijfster. Ze werd gedreven dit boek te schrijven, toen ze ontdekte dat ze weliswaar voor iedereen bezig was en ook bad, behalve voor zichzelf. Haar eigen relatie met God stond onder druk. Met die ervaringen in het hoofd bemoedigt zij andere vrouwen.
Beloften uit de Bijbel die je je eigen kunt maken. Maar!! Zo benadrukt zij met kracht: daar is gebed voor nodig. Niet zonder gebed!
31 korte hoofdstukjes worden besloten met een krachtig gebed en beloften voor vrouwen. De titel zegt alles.

Een fijn boek om in alle rust en stilte mee bezig te zijn.


Stormie Omartian, Krachtige gebeden en beloften voor vrouwen
Uitgeverij Gideon, Hoornaar, september 2016,
256 blz, € 17,50 ISBN:
978-90-5999-0739

Nel Noppe, Tzummarum

 

 

Goedheid voor het oprapen

 

Onlangs verscheen dit kleine boekje met daarin allemaal korte verhalen en herinneringen waarin de auteur laat zien dat er in deze wereld ook heel veel goeds gebeurt en te zien is. Wie de kranten openslaat en het nieuws volgt, zou bijna vergeten dat er ook nog zoiets is als goedheid. Dit boekje wil het kwaad niet ontkennen of wegpoetsen, maar de auteur wil laten zien dat er ondanks al die narigheid nog steeds goede dingen gebeuren. Dat doet ze op een persoonlijke manier waarin verhalen vanuit haar werk als hart en zielzorger en vanuit haar eigen leven naar voren brengt. Daaruit blijkt dat de goedheid waar ze het over heeft vaak zit in hele gewone en in kleine dingen. De sporen van goedheid in onze levens zijn het waard om benoemd te worden, omdat ze alles te maken hebben met God, die de bron van alle goedheid is. Van harte aanbevolen!

 

Margriet van der Kooi, Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop. Utrecht: Kokboekencentrum, 2023, 96 blz., €12,99, ISBN 9789043540131

 

ds. Albert-Jan Dorst, Surhuisterveen

 

 

Schitterend sensitief

 

De auteur heeft dit boekje geschreven met als doel dat opvoeders meer inzicht krijgen in wat hoogsensitiviteit inhoudt en ook hoe daarmee om te gaan. Ze doet dit vanuit haar ervaring en kennis als orthopedagoog en haar persoonlijke ervaringen. Daarnaast is de auteur christelijk en daarom geeft ze aan dat ze dit boek heeft geschreven vanuit haar relatie met Jezus Christus.

Het boek valt uiteen in twee grote delen waarin het eerst gaat over wat hoogsensitiviteit is en vervolgens hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan. Tenslotte volgen nog enkele bladzijden met extra informatie over hoogsensitiviteit in verhouding tot bijvoorbeeld ADHD en in relatie met persoonlijkheidskenmerken.

Wanneer je in je directe omgeving iemand hebt die hoogsensitief is of als je dit vermoeden hebt, dan lees je heel veel herkenbaars in dit boekje. De adviezen en tips zijn dan ook behulpzaam. Zo is het beeld van de prikkelemmer erg helpend.

Als predikant vind ik het belangrijk om ook van deze dingen op de hoogte te zijn. Er zitten ongetwijfeld in de gemeente ook mensen en kinderen die hoogsensitief zijn. Om hen te kunnen begrijpen en om hun gedrag te begrijpen vind ik het belangrijk er iets van te weten. Daar heeft dit boekje zeker aan bijgedragen.

 

Marieke Middel, Schitterend sensitief. Handreiking bij het opvoeden van hoogsensitieve kinderen. Leeuwarden: Ark Media, 2023, 128 blz., €13,99, ISBN 9789033803420

 

ds. Albert-Jan Dorst, Surhuisterveen

 

 

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...