Bethlehem

Wanneer je iemand vraagt enkele Bijbelse plaatsnamen te noemen, is de kans groot dat naast Jeruzalem ook Bethlehem een plaats krijgt in het rijtje. En wie de kans krijgt Israël te bezoeken zal toch ook graag Bethlehem bezoeken. Immers: het is de plaats waar onze Heer Jezus Christus is geboren. Bethlehem kent dan ook verschillende toeristische attracties rond de geboorte van Christus. Er zijn verschillende kerken en kathedralen, die rond het leven van het kind Jezus zijn gebouwd.



Waarom juist Bethlehem?
Jozef en Maria moesten vanwege de volkstelling, die door keizer Augustus werd verplicht, naar de plaats waar zij vandaan kwamen. In het eerste hoofdstuk van Mattheus vinden we het geslachtsregister, waarmee de afkomst van Jezus Christus wordt beschreven. In die geslachtslijn komen we de namen Boaz en Ruth en vervolgens ook David tegen. Zij woonden allemaal in Bethlehem. Omdat Jozef en Maria van David afstamden, moesten zij naar Bethlehem.

De vraag
Het tweede deel van deze serie werd besloten met een vraag: ‘Wie is er niet in het graf van Abraham begraven?’ Aan die vraag moet worden toegevoegd: terwijl je dat wel mocht verwachten. Want terwijl door Jozef kosten noch moeite worden gespaard om Jakob vanuit Egypte naar Hebron te vervoeren, om hem in het familiegraf te begraven, geldt dat niet voor zijn moeder Rachel.
Rachel is onderweg van Charan naar Kanaän gestorven bij de geboorte van de jongste van Jakobs twaalf zonen: Benjamin (Gen. 35). Zij wordt langs de weg vlak bij Bethlehem begraven en Jakob richt een gedenkteken op. En er wordt niet gekozen voor herbegraven.
Terwijl hun namen niet in het geslachtsregister van Jezus voorkomen worden Sara, Rebekka, Lea en Rachel beschouwd als de aartsmoeders van het volk Israël.

Het graf van Rachel
In de loop van de eeuwen wordt er aanspraak op het graf gemaakt door de Joden, christenen en moslims. Historisch gezien vind ik dat persoonlijk wat vreemd. Immers: Rachel is geen voormoeder van Jezus, geen voormoeder van Esau, maar alleen van de Joden? In het geslachtsregister van Jezus wordt Juda, de zoon van Lea, genoemd, die twee kinderen – een tweeling -  verwekt bij zijn schoondochter Tamar, die eveneens in het geslachtsregister wordt genoemd. (Gen. 38) En Esau is de broer van Jakob en heeft totaal geen bloedband met Rachel. Maar het feit ligt er.
Inmiddels is het graf van Rachel door de verschillende partijen verbouwd en op zeker moment moet het een idyllische plek zijn geweest.

De Muur
Bethlehem ligt op de Westelijke Jordaanoever en is tegenwoordig Palestijns gebied. Joden mogen er niet komen. Als je als toerist Bethlehem wilt bezoeken, dien je een niet-joodse gids in te schakelen. Echter voor het Graf van Rachel is een uitzondering gemaakt. Door er een muur omheen te zetten, die dwars door Bethlehem loopt, en het van bewakers te voorzien, blijft het Graf van Rachel in handen van Israël. De wijk waarin het monument ligt wordt door veel bewoners verlaten. Palestijnse christenen en moslims van de Westelijke Jordaanoever mogen het monument en de bijbehorende locatie niet langer bezoeken. Voor toeristen is bezoek wel toegestaan.
De Muur – die n iet overal even mooi is beschilderd - is een teken van scheiding en conflict juist in Bethlehem, de plaats waar Jezus Christus, Redder van alle mensen is geboren. Waar de engelen het zongen: ´Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.´ En het moge duidelijk zijn. God heeft alle mensen lief!

Heer geef vrede!

 

Vraag:
Wat was de eerste stad in Israël die de Israëlieten binnengingen nadat zij uit Egypte waren geleid?

Nel Noppe, Tzummarum


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...