Image?Als het net even anders was gegaan?  is een regel uit een lied van Herman van Veen. Het gaat erover dat er maar weinig voor nodig is om de geschiedenis anders te laten verlopen. Zoals ??n van de stellingen van de chaostheorie zo fraai zegt: een wapperende vlinder aan de ene kant van de wereld kan een orkaan veroorzaken aan de andere kant.
    
Een mooi voorbeeld van dit ?vlindereffect? is ook te vinden in de speelfilm -Sliding Doors-. In deze film wordt de hoofdpersoon Helen ontslagen. Als ze terneergeslagen naar huis gaat neemt haar leven een onverwachte wending, of liever gezegd de mogelijkheid van die wending wordt in de film getoond.
Het al dan niet missen van de metro is de aanleiding om twee verhaallijnen naast elkaar uit te werken.
In verhaal 1 mist ze de metro en neemt ander werk om rond te kunnen komen. Haar vriend heeft echter zonder dat zij het weet ook een relatie met een andere vrouw. Hij voelt zich daar schuldig over omdat hij Helen bedriegt, maar ook weer niet zo schuldig dat hij de relatie be?indigd. Uiteindelijk is het die andere vriendin die Helen confronteert met de relatie. Helen valt van de trap en belandt in het ziekenhuis.
In verhaal 2 haalt ze de metro wel en is dus veel eerder thuis dan normaal. Daardoor betrapt ze haar vriend die op dat moment het bed deelt met zijn ex. Helen verbreekt de relatie en vertrekt.

Tja, als het net even anders was gegaan.
Op dit moment is het makkelijk scoren met kritiek op de overheid die naar verwachting veel te veel vaccins besteld heeft en ook nog eens blijft zitten met megahoeveelheden antivirale middelen. De Mexicaanse griep, tegenwoordig aangeduid als Nieuwe Influenza A (H1N1), lijkt er immers steeds minder gevoelig voor te zijn.
Lachen als je kijkt naar alle overdreven maatregelen die er in heel Nederland genomen zijn. Ook de kerken hebben zich door alle publiciteit genoodzaakt gezien om allerlei al dan niet zinnige veranderingen door te voeren. Zo hoorde ik van een dienst waarin vanwege het grote besmettingsgevaar kleine bekertjes gebruikt werden. Aan het begin van diezelfde dienst riep de predikant echter iedereen op om de ?buren-in-de-bank? eerst maar even een hand te geven. Ook de collectezakken werden zonder handschoenen of tussentijdse desinfectie de rijen doorgesluisd.
Een predikant vertelde me dat hij had meegemaakt dat, wederom vanuit het oogpunt van volksgezondheid, eerst iedereen werd voorzien van een ouwel waarna deze beurtelings in een roemer met wijn gedompeld kon worden. In zijn ooghoeken had hij iemand gezien die de hostie krampachtig in de samengebalde hand had gehouden alvorens deze in de roemer te dompelen. Helaas was de predikant n? deze man aan de beurt om te dompelen. Ach, is het niet zo dat alcohol desinfecteert?
Ja, met de kennis van vandaag lijken alle maatregelen meer op paniekvoetbal van de bovenste plank dan op wijs en verstandig beleid.

Stel je voor
Maar ja, als het net even anders was gegaan. Op dit moment kunnen we tevreden achteroverleunen en vaststellen dat alle aandacht wel heel erg overtrokken is geweest. Maar stel je nu eens even voor dat het allemaal net even anders was gegaan. Stel dat onze regering er vanuit was gegaan dat het wel mee zou vallen met de nieuwe griep. Stoer had minister Klink bij NOVA verkondigd dat de kans toch vrij groot was dat er geen extra maatregelen nodig waren. Naar verwachting zou de nieuwe griep vooral lijken op de oude en dus waren er geen extra antivirale middelen nodig. Ook met het bestellen van de vaccins kon gewoon de normale procedure gevolgd worden.
En stel je dan eens voor dat het nieuwe influenzavirus geen mild karakter zou hebben, maar in tegendeel, vele slachtoffers zou hebben gemaakt. En ja, dan moet je eerder richting honderdduizend denken dan richting duizend.
Probeer dan te bedenken hoe het volk, de media voorop, zich zouden keren tegen diezelfde overheid die ook dan als Koning Onbenul weggehoond zou worden. Het hele kabinet zou met pek en veren Den Haag worden uitgedragen. Schande, driewerf schande!

Voorzienigheid
Tja, als het net even anders was gegaan. Het verschil tussen een mild en een uiterst gevaarlijk griepvirus is echter veel kleiner dan de gemiddelde Nederlander denkt. Een minimale verandering bij het vermenigvuldigen van het erfelijk materiaal van dit virus zou het verschil al kunnen maken.
Op dit moment mogen we gewoon blij en dankbaar zijn dat het allemaal mee lijkt te gaan vallen met de Nieuwe Influenza A. Dat van alle geschetste scenario?s op dit moment het meest gunstige bewaarheid lijkt te gaan worden. Maar tegelijkertijd mogen we tevens blij zijn dat we een overheid hebben die ook rekening heeft gehouden met het andere, het zwarte scenario.

In de kerk kunnen we ondertussen gewoon doorgaan met het gebruik van kleine bekertjes bij de viering van het Avondmaal. Voor de Mexicaanse griep lijkt het misschien niet zo hard nodig, maar er kunnen daarbij natuurlijk ook hygi?nische motieven een rol spelen.
Uiteraard zullen we in de kerk het beloop van de Nieuwe Influenza A niet alleen maar als mazzel zien, maar daarin ook iets zien van de voorzienigheid van God. Deze voorzienigheid ontslaat echter geen enkel mens van de verantwoordelijkheid om ook het gezonde verstand te gebruiken als het aankomt op gezond leven. We zullen dus onze maatregelen gewoon moeten blijven nemen, maar tegelijkertijd  mogen we daarnaast alles in de handen leggen van onze hemelse Vader.
Toch wel lekker eigenlijk dat we niet in een chaostheorie hoeven te geloven.

Hoogeveen                                   
Jan van Amerongen
 

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...