ImageDe grote hebzucht heeft wereldwijd tot een economische en financi?le crisis geleid die zijn weerga niet kent. In alle sectoren is de crisis voelbaar. Door het dalende vertrouwen van consumenten wordt er steeds minder geld uitgegeven en steeds meer gespaard. Langzaam maar zeker is de economie tot stilstand gekomen. Zijn er toch redenen om dankbaar te zijn in deze crisistijd?

De financi?le crisis lijkt nog niet voorbij. Diverse banken zijn nog in de handen van de staat, een andere bank is zojuist failliet gegaan en een kredietverstrekker staat op het punt om om te vallen, er vallen veel ontslagen en het consumentenvertrouwen is weer gedaald. Toch zijn er wel lichtpuntjes aan de horizon verschenen die aangeven dat het wel weer wat beter gaat, maar het volledige herstel zal nog wel enige tijd op zich laten wachten. De AEX index schommelt rond de 325 punten, terwijl die twee jaar geleden bijna het dubbele noteerde.

Huizenmarkt
De huizenmarkt zit op slot, waardoor de huizenprijzen steeds verder dalen. Wanneer iemand graag een ander huis wil kopen, zal hij eerst zijn eigen huis te koop zetten. Pas wanneer zijn eigen huis verkocht is, zal hij overgaan tot de aankoop van het andere huis. Iedereen blijft op iedereen wachten, waardoor er niets gebeurd. Er staat een zeer groot aantal huizen te koop en er is ook wel belangstelling, maar doordat niemand ?de eerste stap? durft te zetten, gaat het heel lang duren voordat de huizenmarkt weer in beweging komt. Gemiddeld genomen zijn de huizenprijzen met een procent of 6 ? 7 gedaald. Landelijk zal dat ongeveer wel kloppen, maar in het Noorden van land zijn de dalingen een stuk groter. Deze daling ligt dicht in de buurt van 15 tot 20%.
Ondertussen ontstaan er schrijnende gevallen. Denk aan de mensen die op dit moment twee huizen hebben en dus voor beide huizen de hypotheek en de vaste lasten moeten opbrengen. Wanneer de hypotheek de waarde van het huis overstijgt, immers, de huizenprijzen dalen, worden de problemen steeds groter. Wanneer het huis uiteindelijk verkocht wordt, kan de opbrengst te laag zijn om de hypotheek af te betalen, waardoor de mensen met een restschuld blijven zitten die wel snel afbetaald moet worden.

Werkloosheid
In het geval van ontslag ontstaat in deze periode een heel onzekere situatie voor de betrokkenen. Wanneer de economie niet goed draait, wordt het steeds moeilijker om een passende baan te vinden. Bedrijven en organisaties gaan scherper op de kosten letten en zijn minder geneigd personeel aan te nemen. Er moet bezuinigd wordt wanneer de verkopen (en dus de productie) niet op peil blijven. In veel bedrijven vormen de personeelskosten de grootste kostenpost, waardoor het voor de hand ligt om daar op te bezuinigen. Dankzij het sociale vangnet van Nederland valt niemand echter direct in een heel diep gat, maar de zorgen en het verdriet zijn er niet minder om.

Milieu
De grote winnaar van de crisis is het milieu. Er rijden minder auto?s en vrachtwagens op de weg, waardoor er ook minder files zijn. Er wordt een stuk minder gevlogen en de productie van allerlei goederen neemt af. Er worden dus minder grondstoffen verbruikt, minder brandstoffen verbruikt en de CO2 uitstoot neemt navenant af. Het lijkt er op dat deze crisis ons wellicht onbedoeld terugbrengt naar onze christelijke waarden. Goed rentmeesterschap, soberheid en van alles een beetje minder. Reden om dankbaar te zijn dat we weer met onze neus op de feiten worden gedrukt. Dankbaar dat we ons kunnen realiseren dat een beetje minder ook genoeg kan zijn. Dankbaar dat we oog krijgen voor andere zaken en bepaald worden bij wat echt belangrijk is.

Dankbaar dat we met al onze zorgen tot de Heer kunnen gaan en dat we er niet alleen voor staan. Ondanks dat de situatie soms uitzichtloos kan lijken, mogen we ons vertrouwen in God stellen en onze zorgen bij Hem brengen. God laat niet los wat zijn hand begonnen is en daar mogen we troost uit putten. Dat betekent niet dat alle problemen direct opgelost worden, maar we hoeven het niet meer alleen te dragen.

Kerkbezoek
Men zou verwachten dat door de crisis meer mensen tot dit inzicht zouden komen, maar het kerkbezoek neemt ondanks de crisis niet toe. Het adagium ?Nood leert bidden? lijkt niet meer te gelden in deze tijden. ?Nood leert danken? is van een heel andere orde en misschien wel een stuk moeilijker. In tijden van crisis is het lastig om stil te staan bij de zegeningen die er zijn en op de knie?n te gaan om God daarvoor te danken. En toch als we onze zegeningen tellen, ??n voor ??n, dan moeten we tot de conclusie komen dat er heel veel is om voor te danken. De tegenslagen of teleurstellingen zullen er niet door verdwijnen en daar moeten we ook mee om leren gaan, maar ??n ding mogen we ook zeker weten: de Heer laat ons niet los, wat er ook gebeurt:

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Dankbaarheid in crisistijd? Jazeker! In vertrouwen op God en overtuigd van zijn kracht kunnen we zeggen: Dank U voor al onze zegeningen.

Bedum                               
Ren? NicolaiCommentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...