Maandag 8 november jl. tijdens de diaconie vergadering werd een presentatie verzorgd door Harry van Wieren, coördinator bij de stichting Present Groningen en Smallingerland.

We hebben allemaal wel eens gehoord van deze stichting, maar het leek ons goed om de diakenen goed te informeren over het hoe en waarom van Present, zodat we daar ook ons voordeel mee kunnen doen.

Stichting Present heeft als missie het slaan van een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het leggen van de verbinding tussen deze twee groepen: makelaar in sociale betrokkenheid. Met als visie dat er een beweging op gang komt in de samenleving waarbij meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
Dat sluit natuurlijk perfect aan bij de diaconale opdracht die gemeenten hebben om in de barmhartigheid van Jezus Christus naar onze naaste om te zien. De Bijbelse onderbouwing van Present is dan ook, onder andere, gestoeld op Mattheus 25.
De werkwijze van Present kenmerkt zich door het feit dat ze eerst op zoek gaan naar het aanbod. Dit aanbod bestaat uit groepen burgers die zich willen inzetten voor de naaste. Bijvoorbeeld burgers uit kerken, bedrijven of verenigingen, families, gezinnen, vriendengroepen of andere groepen. Er vanuit gaande dat iedereen bepaalde gaven en talenten bezit om in te zetten voor de naaste.
De groepen worden door Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn gebracht. De organisaties kennen de vragen en op welke plek de inzet van de groepen het beste tot zijn recht komt. Present werkt plaatselijk met een team aangestuurd door één of meer professionele coördinatoren. Het team begeleidt groepen bij  hun inzet en bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid.

De moderne verzorgingsstaat heeft gezorgd voor meer vrijheid en waardigheid voor mensen in een afhankelijke en kwetsbare positie. Een minder positief gevolg is dat het gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar is verschoven. Zorg voor kwetsbare mensen en buurten is toch iets voor overheid en professionals?
Er is een grote groep mensen die aan de rand van de samenleving staat en het erg moeilijk heeft. Het tempo van onze kennissamenleving is voor hen niet meer te volgen. Een combinatie van ingrijpende levensgebeurtenissen en gebrek aan sociale netwerken zorgt soms voor een vicieuze cirkel van sociale uitsluiting, armoede en isolement.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouderen, langdurig werklozen, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking, alleenstaande moeders, mensen met een jarenlange zorgtaak en ex-gedetineerden.

Drukke en ‘geslaagde’ mensen stellen tijd beschikbaar om te helpen en die ander te ontmoeten. Juist die ontmoeting brengt verandering. De deelnemer die zich inzet geeft niet alleen, hij ontvangt ook en krijgt een ander beeld van bijzondere mensen die in de marge leven. Deelnemers die geholpen worden verliezen een stuk cynisme. Ze ervaren toch in tel te zijn, waardevol genoeg om te bestaan. Ze vatten weer moed om naar de toekomst te kijken en om, vaak ondersteund door professionals in de zorg een klein stapje vooruit te zetten.

Als diaconie hebben we ons opgegeven om een project voor Present uit te voeren. Zaterdag 27 november gaan we met een groep van zeven of acht diakenen een project doen. We weten nog niet precies wat het gaat worden, maar dat is ook niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat we dit belangeloos doen vanuit onze overtuiging dat we er voor de naaste zijn en niet voor onszelf.

Bedum                       
René Nicolai


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...