Op bijna alles wordt tegenwoordig het woordje ‘duurzaam’ geplakt. Op stroom, op eieren en brood, op happenings met een stroom leverende dansvloer. En nu ook op de chocoladeletters van Sint in je schoen. Onder druk van Oxfam/Novib zijn winkeliers en fabrikanten voor 95% overgegaan op ‘goede’ letters. Dat wil zeggen, letters gemaakt van cacaobonen die duurzaam zijn geteeld en verhandeld. 5 % zijn nog ‘foute’ letters, met name van Droste. Droste moet je dus niet doen in je schoen, zo predikt ons Oxfam/Novib. En om nu met een schuldgevoel aan een foute Sint-letter te knabbelen, dat bederft ook de pret. Kweekt uiteindelijk al dat gedram op duurzaam geen hedonistische heiligen die naar het schijnt geen vuile handen maken?
We worden verleid door reclamespots en miljoenen subsidies om te kiezen voor de elektrische auto en de groene stroom, onder andere windenergie. Maar zelfs deskundigen die voor de elektrische auto zijn, geven eerlijk toe dat die auto feitelijk niet schoner – niet duurzamer - is voor het milieu. Vaak vergeet men immers er bij op te tellen dat de productie, met name van de zeer vervuilende accu’s, evengoed milieu onvriendelijk is. Evenals de elektriciteit die extra moet worden geproduceerd om uw, door subsidie goedkope karretje, te laten rijden. Bij windenergie vergeet men mee te tellen dat een complete achtervang van traditionele elektriciteitscentrales nodig is om constante energie te hebben. Vergeet daarbij ook het landschap vervuilende aspect niet. Op Urk word je toch met een nachtmerrie wakker, wanneer je opeens niet meer over het vlakke water kunt kijken, maar aan loopt te koekeloeren tegen een gigantisch windmolenpark. Ben ik dan tegen toepassing van nieuwe energiebronnen en tegen het zgn. duurzame? Nee! Maar ik pleit wel voor nuchterheid. Te gauw worden nu (nog) onrendabele producten en methoden voluit in de markt gegooid. Laat wetenschap en techniek eerst eens rustig verder door experimenteren en dan komen met producten en middelen die werkelijk milieuvriendelijk/duurzaam zijn. Het voorbeeld in negatieve zin mag zijn de biobrandstof uit palmolie. Dat moest snel en massaal op de markt komen, zo pleitten vooral milieubewegingen als Greenpeace. Gevolg: massale kap van bossen en ontbossing, verdringen van voedselgewassen en bedreiging van leefgebieden van beschermde diersoorten. Zelfs de milieubeweging is nu tegen deze manier van biobrandstof produceren.
Nu dan naar die goede en foute letters. Dat veel producenten en winkelketens nu kiezen voor de ‘goede’ letter is vast niet (alleen) uit duurzame motieven. Ten eerste is het onder dreiging en smaad afgedwongen en moet ‘goede naam en faam’ beschermd worden. Dat kan makkelijk met die Sint-letters, want het is maar 3% van alle chocolade die we verorberen. Dus je poetst – woordspeling - met een minieme inspanning geweldig je imago op. Ten tweede is het voor producent en winkelier een heerlijke reden om de prijs te verhogen onder het mom ‘het werd eerlijk geproduceerd en verhandeld. Geliefde consument, u begrijpt dat kost meer’. Kassa voor de bazen. Ten derde, hoeveel meer en beter wordt die goede letter dan geproduceerd en verhandeld dan de ‘foute’ letter? Het moet geproduceerd worden zonder slavernij en kinderarbeid en voor een goede prijs. Maar zo makkelijk werkt dat niet. Dat is een proces. Van de ene op de andere dag kinderarbeid verbieden, maakt niet dat het dan beter is. Soms zelfs aanmerkelijk slechter: ouders krijgen minder inkomen, kinderen zelfs in de ...prostitutie! Voeg daarbij dat de bazen in de derde wereld wel hun voordeel opstrijken, maar de ‘arme’ boer daar amper of niet van profiteert. Je hebt niet zo maar een ‘goede’ letter. Van chocolade eten krijg je nu eenmaal altijd vuile handen.

Assen              
Stoffer Otten


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...