Een Kerkblad vol met digitale artikelen

De redactie van het Kerkblad voor het Noorden heeft gekozen om in dit startnummer  volop aandacht te schenken aan zaken waar de jeugd mee bezig is wat de kerk en geloof betreft.

In kerkdiensten en op catechisaties komt dat allemaal terug. In dit nummer staan een aantal prachtige artikelen over wat er allemaal gebeurt en kan. Ook ik zelf gebruik op de catechisaties allerlei materiaal en ja, ook ik heb in de kerkdienst te maken met een beamer, waarop van alles moet komen en vooral plaatjes en filmpjes van You-tube. Dat komt beter over dan een preek.

Ik vind het nog mooi en noodzakelijk ook. De wereld van jongeren is een wereld van beeld, van snelheid, van SMS-taal, van Facebook, waar je veel contacten kunt hebben en veel informatie kunt verkrijgen. Ook in de kerk gebruik ik met veel plezier de beamer, voor de punten van mijn preek, voor kaarten om de oude bijbelse geschiedenis te verduidelijken, een afbeelding om bijvoorbeeld het boek Openbaring te kunnen begrijpen. Tenslotte zag Johannes dat ook allemaal. En wat te denken van de Here Jezus die zijn boodschap telkens verduidelijkte met voorbeelden, gelijkenissen; je zag het als het ware voor je ogen gebeuren.

En toch….

Ik ben een digibeet!

Ja, ik ben al een wat ouder wordende predikant en ik kan in dit opzicht alles niet meer zo volgen. Ze noemen me een digibeet. Dat woord heb ik maar even op Google opgezocht (dat kan ik dan nog wel). Een digibeet is iemand die niet met digitale media om kan gaan. Het is een wat vreemd woord, afgeleid van analfabeet. Digibeet is een samentrekking van ‘digitale analfabeet’. Goed, ik werk al jaren met een computer, maar ik kan geen PowerPoint maken; ik weet niet hoe ik met een beamer moet werken. Laat staan met allerlei smartphones, die complete computers zijn. En dan moet ik als predikant veel werken met jongeren, tijdens de kerkdiensten en op catechisaties. Voor velen ben ik waarschijnlijk ook hopeloos ouderwets en uit andere tijden.

Verlegenheid

Ja, dat woord wil ik hier ook gebruiken. Want in de voorbereiding voor de jeugdzondag werd mij gevraagd om aan het eind van de preek een filmpje te laten zien, omdat we dat een vorige keer ook hadden gedaan, maar dan in het begin van de dienst en – zeiden ze - juist zo’n filmpje bleef bij de meeste mensen beter hangen dan de preek. En zie daar mijn verlegenheid, omdat ik ben opgegroeid met een woord uit Romeinen 10: 17: Dus door te luisteren komt men tot geloof. In de kerk van de Reformatie heeft daarom de preekstoel altijd centraal gestaan; de preek is meer dan beelden, zoals gebruikelijk in de Rooms Katholieke Kerk in de Middeleeuwen. Dat is voor Reformatorische kerken een duidelijke keus geweest. En nu keren de beelden weer terug.

En ja, ik weet het: de jongeren zijn maar heel kort te vangen met woorden; hooguit drie minuten – dan moet er weer wat anders gebeuren. En ik merk, dat er op die manier weinig meer mogelijk  is voor diepgang (te moeilijk). Maar ondertussen heb ik het idee, dat het vaste fundament ons onder de voeten wordt weggehaald. Alles moet flitsend zijn.

Wat blijft er hangen: het  Woord van  God of een filmpje?

Ouderen en jongeren

Ik roep ‘help!’, want ik wil als predikant zo graag iedereen in aanraking brengen met Jezus, onze Redder. Dat is geen spelletje. De boodschap doorgeven in prediking en catechisatie is mijn lust en mijn leven. En dan kom ik er soms  zomaar achter: een gesprek van hart tot hart – zonder TV, zonder mobiel – daar gebeurt het ook. Daarom blijf ik pleiten voor een gesprek, woorden, omdat dat nog steeds een communicatie is tussen ouderen en jongeren.

 

Dronten                                                                                                              
H. Jonkman


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....