Vanaf december gaat de NS op de gender neutrale toer en klinkt bij het naderen van een station voortaan niet meer het vertrouwde: dames en heren, wij naderen nu station… In plaats daarvan klinken de woorden die boven dit commentaar staan.

Ongeveer een op de vijfduizend mensen heeft bij de geboorte een interseksueel karakter. Daaronder verstaan we mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. De meesten van hen ondergaan een operatie om één geslacht vast te leggen. In eerste instantie ging de discussie over genderneutraliteit over deze groep van in ons land ruim 120.000 mensen, die het vanwege hun interseksueel karakter problematisch vinden om in een samenleving te moeten leven, waarin je als vanzelfsprekend wordt ingedeeld als man of vrouw.

Van christenen wordt gevraagd voor deze probleemgroep begrip te hebben, vanwege de gebrokenheid, die ons allen treft, en er alles aan te doen om te zorgen, dat ook deze kleine groep zich welkom en aangesproken weet. Duitsland heeft in mijn ogen een stap in de goede richting gezet door voor deze groep vanaf eind 2018 in het geboorteregister de mogelijkheid van een derde geslacht toe te voegen, het geslacht X. Om daarvoor in aanmerking te komen is een subjectief je-anders-voelen dan je geslacht aangeeft, niet bepalend. Daarvoor is een objectief criterium, zoals bijvoorbeeld een chromosomenanalyse, vereist.     

Al snel werd de discussie veel breder getrokken. Zo vinden veel fanatieke aanhangers van genderneutraliteit, dat wat de NS doet en ook de HEMA met het genderneutraal maken van de kinderkleding, lang niet ver genoeg gaan. Volgens velen van hen zijn de verschillen tussen man en vrouw aangeleerd. Zij willen dat iedereen het recht moet hebben om zelf zijn geslacht te bepalen. Het is jammer dat deze verbreding afleidde van de problematiek van eigenlijke doelgroep.  

Wij mogen geloven, dat het onderscheid tussen man en vrouw door God is gegeven met de bedoeling, dat man en vrouw in dit leven samen één vlees zijn, elkaar liefdevol en trouw helpen en aanvullen en vanuit die eenheid ook zorgen voor nageslacht. En hoewel de stereotypes van mannelijkheid en vrouwelijkheid wel zijn aangeleerd, geloof ik, dat het onderscheid tussen man en vrouw geen constructie is, maar veel dieper gaat.      

Gurbe Huisman, Winschoten.

 

 


Commentaar

 • `Pinkstergeest: op naar het feest! 2018-05-18 14:17:04

  Pinksteren: we gedenken en vieren dat de Geest is uitgestort. We staan stil bij zijn komst...

 • Beoordeling 2018-05-04 08:06:34

  Op nos.nl las ik over de drang van bedrijven om hun klanten te vragen om een beoordeling. Of het...

 • Geldzaken 2018-04-27 07:52:47

  Een alarmerend bericht van het Nibud: zo’n veertig procent van de mensen die een enquête over hun...

 • China 2018-04-20 19:27:11

  Amerika versus Rusland. De naoorlogse generatie is ermee opgegroeid. Het is verleden tijd. China...