Na de zomervakantie zijn ze basisschoolkind af, dan gaan ze naar de brugklas, de kinderen die nu in groep acht zitten. Eerst nog de Cito-toets, de musical, maar dan? Dan moeten ze, samen met hun ouders, kiezen naar welke school voor voortgezet onderwijs ze gaan.

Hoe kies je nou zo’n nieuwe school? Ja, je hebt open dagen, doe-dagen, meeloopdagen, van alles halen middelbare scholen rond deze tijd uit de kast in de strijd om nieuwe leerlingen. Maar wat zeggen deze dingen over de school? Meeloopdagen en doe-dagen lijken nog wel op de gewone lespraktijk, maar een open dag? Leuke proefjes doen in het scheikundelokaal, koeienogen bekijken bij biologie, puzzeltjes van de wiskundeleraar… Het kan wel iets zeggen over de sfeer die op zo’n school heerst, vooral voor kinderen die daar gevoelig voor zijn, maar voorlopig krijgt een brugklasser geen scheikunde, en voor de andere vakken moet ook gewoon gewerkt worden.

Voor de ouders is een open dag wel heel belangrijk omdat ze de verschillende boeken die gebruikt worden op school, kunnen inkijken. Ze kunnen in gesprek gaan met de docenten van de verschillende vakken. Daarbij kunnen allerlei vragen gesteld worden. Algemene vragen, over de grootte van de school, de verschillende onderwijstypes, huiswerkbegeleiding, excursies, de kantine, enzovoort.

Maar ouders die hun kind bewust naar een christelijke school sturen, zouden ook meer specifieke vragen moeten stellen: Hoe is de sfeer op school? Kan ons kind hier op een ontspannen manier leerling zijn? Hoe komt in de lessen naar voren dat de school christelijk is? Hoe belangrijk is de geloofsovertuiging van de docenten? Wordt er voluit bijbels godsdienstonderwijs gegeven? Worden daarbij alleen feiten getoetst of gaat het om de inhoud van het geloof? Hoe wordt omgegaan met pesten en agressie en wat wordt eraan gedaan? Is er zorg voor leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben? Wat is de invloed van de ouders?

Als ouders ben je verantwoordelijk, maak je een keuze. Maar misschien wil je kind graag naar een andere school dan die waarvoor je als ouders kiest. Misschien gaan vriendjes of vriendinnetjes naar een school dichterbij. Dan moet je wel in gesprek blijven en heel goed uitleggen waarom je kiest voor juist die school. Moeilijk? Ja, maar wel heel belangrijk.

J. van der Molen, Bierum


Commentaar

 • De lente-equinox 2018-03-16 18:32:21

  Volgende week dinsdag ’s middags om kwart over vier is het overal op de wereld even lang licht....

 • Puinhoop 2018-03-10 07:43:53

  Wereldvreemd is de Bijbel niet. Neem bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen. Daarin lees je: ‘Als...

 • Stop de infantocratie! 2018-03-02 08:52:11

  Emma vindt het saai in de kerk, dominee. Wat gaat u daaraan doen?    In de kerk moet vandaag alles...

 • Het kind en het badwater 2018-02-23 19:07:09

  Het overkwam me onlangs. Niet voor de eerste keer overigens. Iemand die schampere woorden uitsprak over...