Er wordt momenteel hard aan gewerkt. De Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle heeft per 1 januari 2018 4217 leden. Bij het schrijven van deze bijdrage is dat aantal gestegen. Waar wordt hard aan gewerkt? Aan het opsplitsen van ‘Zwolle’ in tien kleinere gemeenten van elk ruim 400 leden. Het is de bedoeling dat in de loop van 2019 een en ander geregeld is. Reden voor deze opsplitsing? Het verkrijgen van een stem binnen de landelijke CGK. En – als eerste stap – binnen de classis Zwolle. Die classis draagt wel de naam van Zwolle maar als het gaat om vertegenwoordiging naar meerdere vergaderingen - en dan vooral op de generale synode - zult u tevergeefs een afgevaardigde van deze gemeente aantreffen…

 

Ik weet dat ons kerkrecht niet werkt volgens het principe van de ‘grootste’. Een gemeente van 200 leden heeft evenveel inbreng als een gemeente van 4000 leden. Dan wordt het tijd om van één grote gemeente tien kleinere te maken. Dan handelen we nog steeds volgens de beginselen van het kerkrecht! Er zijn makkelijk ‘geestelijke’ argumenten aan te dragen om een opdeling te rechtvaardigen: missionaire motieven of bijvoorbeeld dat er daardoor meer binding ontstaat tussen gemeenteleden. Die argumenten zullen overtuigend zijn terwijl het daarbij eigenlijk gaat om ‘invloed’ en ‘gehoord worden’.

 

Alle gekheid op een stokje: bovenstaand plan wordt niet uitgevoerd. Het ligt niet eens op de tekentafel! Maar het feit dat dergelijke gedachten ontstaan geeft aan dat er iets hapert aan de wijze waarop ons kerkelijk systeem wordt beleefd en/of werkt. Natuurlijk wordt er in onze kerken geen kerkpolitiek bedreven. Natuurlijk niet. Hoe durf ik het te denken! Laat staan dat ik het hardop zeg! Maar – ik kan u vertellen – het gevoel ís er wel.

 

Begin 2019 worden door de particuliere synodes de afgevaardigden voor de generale synode bepaald door stemming. Gebeurt dat altijd enkel op grond van bekwaamheid van kandidaten? Dat is de bedoeling en dat is het verhaal. Maar laten we het zekere voor het onzekere nemen en alle schijn van onoprechtheid vermijden en komend voorjaar niet stemmen maar loten.

 

N. Vennik, Zwolle    

 


Commentaar

 • DNA 2018-12-14 19:06:08

  In Genesis 3 wordt ons verteld dat de mens als God wil zijn. De verboden vrucht ziet er heerlijk...

 • Wieg 2018-12-07 19:13:35

  Wat een wieg is weet iedereen. Bij een wieg denk je aan baby’s, aan kersverse vaders en moeders....

 • Strijden 2018-11-30 18:41:52

  Als je strijdt tegen prostitutie zijn er altijd mensen die je bemoedigen met de mededeling dat het...

 • Wat jong aan oud heeft en andersom 2018-11-24 09:00:39

  In Winschoten kwam iemand van het CGJO spreken over jongerenbeleid. Wij ervaren steeds meer moeite...