Het doet me goed naast de vele negatieve media-aandacht voor kerken en christenen eens een  positief geluid te lezen. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit is namelijk gebleken, dat kerkelijke en met name protestantse Nederlanders meer aan goede doelen geven dan onkerkelijke. Fijn om te horen, toch? Ik herhaal: wie zijn, verhoudingsgewijs uiteraard, dus de meest vrijgevige mensen in ons land, wie hebben het meest voor anderen over en wie zijn het meest pro-sociaal? Inderdaad, de kerkmensen en met name de protestantse christenen. Dat mag bij alle kritiek op kerken en christenen, terecht en onterecht, best eens hardop gezegd worden, vind ik.    

Toch moet je niet denken dat het wel goed gaat met de vrijgevigheid en opofferingsgezindheid in ons land. Onze vrijgevigheid blijkt namelijk de laatste twintig jaar af te nemen. Wij denken al snel dat we vrijgevig zijn en mogelijk is dat vergeleken met andere landen ook wel het geval, maar in feite geven wij Nederlanders steeds minder geld aan goede doelen. Het percentage van het besteedbaar inkomen dat huishoudens uitgeven aan giften, is gedaald van 0,93 in 1999 naar nu 0,69 procent. Dit is een substantiële afname. 

Die afname is volgens de onderzoekers grotendeels toe te schrijven aan de ontkerkelijking van ons land. Met dat de kerken leeg lopen, lopen dus ook de goede doelen leeg, ondanks de speciale acties  van giro 555, ondanks dat hoger opgeleide mensen meer geven dan lager opgeleide en wij steeds hoger opgeleid worden. Daarmee lijken Nederlanders over het algemeen minder pro-sociaal,  opofferingsgezind, emotioneel betrokken, verantwoordelijk te zijn en hebben ze minder vertrouwen in hun medeburgers. Dit is voor geen enkele samenleving goed.     

Het onderzoek maakt duidelijk dat christenen een positief effect hebben op de samenleving. Hun aanwezigheid is goed voor het barmhartigheidsgehalte en dus heilzaam voor de burgers, met name voor minderbedeelden. Christenen dragen bij in het omzien naar elkaar, het betrokken zijn op elkaar, het zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, en het vertrouwen hebben in elkaar. Barmhartigheid, ook in de vorm van vrijgevigheid, is het maïzena van de samenleving. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.

Gurbe Huisman, Winschoten


Commentaar

 • Randkerkelijk 2020-07-31 17:45:42

  ‘Je snapt nu hoe makkelijk het is randkerkelijk te worden.’ Het is een zinnetje uit een gesprek...

 • Black Lives Matter 2020-07-17 17:14:52

  De beweging Black Lives Matter is dagelijks in het nieuws. Dit is een internationale beweging die...

 • Leren 2020-07-03 18:45:08

  Discriminatie is een groot probleem. En het gaat veel verder dan alleen politiegeweld tegen...

 • 1 juli 2020-06-26 15:24:27

  Wat is er voor bijzonders aan deze datum? Ja, we mogen weer met honderd personen een kerkdienst...