ImageOp 9 juni is het zover. Dan wordt iedere Nederlander van 18 jaar en ouder geacht van zijn stemrecht gebruik te maken. De tijden dat je door de straat liep en achter menig raam een verkiezingsposter zag hangen zijn voorbij. Felle politieke debatten tijdens verjaardagen behoren ook tot een andere tijd. Gaat het om de vreemdelingen in deze verkiezingen? Dat was waarschijnlijk het geval geweest als de economie er beter voor had gestaan. Nu is het belangrijkste onderwerp de hoogte van de staatsschuld in combinatie met terugdringen van het begrotingstekort.

Op wie moet ik stemmen? Welke partij heeft mijn voorkeur? Gelukkig is daar het geweldige internet dat mij helpt om mijn weg te vinden door de brij van verkiezingsprogramma?s. Want wie heeft vandaag de dag de tijd om die allemaal door te ploegen? Ik zou kunnen stemmen op de ?automatische piloot?: aan de partij die vorige keren mijn voorkeur had zal ik ook dit keer het rood van mijn potlood schenken. Toch maar eens nagaan of die partij nog steeds uitdraagt wat ik politiek ook belangrijk vindt.
Stemwijzer.nl
Ik spoed mij naar d? site als het gaat om politieke voorkeuren: www.stemwijzer.nl. Een aardig stel mensen heeft de partijstandpunten keurig op rij gezet. Of dat stel objectief is weet ik niet. Ik schuif mijn argwaan opzij en bevind me inmiddels op de startpagina. Dan vertel ik er nu wel bij dat ik van deze site ook gebruik maakte bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen (maart 2010). De partij van mijn voorkeur belandde toen op de zesde plek. Zou ik de vragen niet goed gelezen hebben? Was ik wel op de hoogte van de plaatselijke politieke situatie? Hoe dan ook, ik heb toen toch maar gestemd op nummer 6 van het door de stemwijzer gegenereerde stemadvies. Ik heb het advies (stem nummer 1) toen dus genegeerd. Zo?n wijzer verplicht je immers tot niets. En dat is wel zo prettig. Op de openingspagina van stemwijzer.nl worden mij twee mogelijkheden geboden. Ik kan ?terugblikken? of ?vooruitkijken?. Bij terugblikken krijg ik 30 recente stemmingen in de Tweede Kamer voorgeschoteld. Bijvoorbeeld: De vrijheid van meningsuiting is zo belangrijk dat de regering er voor moet zorgen dat het Openbaar Ministerie voorzichtiger omgaat met de vervolging van personen die omstreden uitspraken doen of controversi?le kunst maken. Voor? Tegen? Of: sla vraag over. Ik vul ze alle dertig in. Bij de uitslag kan ik nagaan hoe vaak ik het met mijn favoriete partij eens was. Het blijkt dat ik in de helft van de gevallen met mijn partij meestemde. Ik had dus in 15 van de 30 stemmingen anders gestemd dan mijn geliefde geestverwanten in het parlement. Politiek, het blijft lastig.

Vooruitkijken
Welke partij zal ik op 9 juni het keurige rood van mijn potlood gunnen? Ik heb me overigens altijd verbaasd dat er sprake is van een r??d potlood. Zou dit schrijfmiddel onder invloed van links destijds zijn ingevoerd? En zou de kleur dan niet een stevige hint zijn om dan ??k maar links te stemmen. Me dunkt dat er een onafhankelijker kleur potlood aan het stemhokje moet worden bevestigd. Of ? wat ook kan ? leg gewoon een kleurdoos klaar voor de stemmer. Dan mag ieder een bij hem passende kleur kiezen.
Maar nu toch maar van start met de stemwijzer. Over 30 stellingen weet ik welke partij mij de komende vier jaar het best kan vertegenwoordigen. Het terugblikken heeft me al onzeker gemaakt. Nu wordt mijn stemming gepeild op grond van de partijprogramma?s. Stelling 1: De regering moet vele miljarden bezuinigen. Eens, oneens of geen van beide. Overslaan mag ook. Stelling 8: Alle islamitische scholen in Nederland moeten sluiten. Stelling 17: Iedereen moet orgaandonor zijn, tenzij je hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. Je mag bij het beantwoorden ?spieken?; dat wil zeggen opzoeken wat jouw partij er van vindt. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Dan heeft invullen van de stemwijzer geen zin. Niet te lang nadenken. Klikken. Uitslag? En ? jawel, jawel ? tot mijn grote genoegen staat op nummer 1 de partij waarop ik al van plan was te stemmen. Wat is het heerlijk om bevestigd te worden.

Partijenwijzer
Deze site heeft een wat bredere aanpak. Niet min of meer ge?soleerde stellingen bepalen hier de uitslag. Aan de hand van 42 stellingen vormt de partijenwijzer een beeld van jouw politieke ligging. Vind je dat de overheid veel of weinig invloed moet hebben. Is geld belangrijker dan immateri?le zaken. E?n van de stellingen is: Grote verschillen in rijkdom vormen een bedreiging voor de samenleving. Een andere: Migranten verrijken de cultuur. De laatste stelling: De Bijbel is een prima inspiratiebron voor de politiek. Na afloop van de test wordt een korte beschrijving van mijn visie op de maatschappij aangeleverd. Vervolgens krijg ik een aantal suggesties voor politieke partijen die bij die visie passen. Mijn eigen partij staat daar tussen. Als het aan het internet ligt hoef ik dus niet te switchen naar een andere partij.

Vertrouwen
Het blijkt dat de opkomst bij verkiezingen de laatste jaren daalt. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer is de opkomst circa 80%. Dat valt nog mee. Hoewel toch ??n op de vijf stemgerechtigden hun inbreng verloren laten gaan. Uit enqu?tes blijkt telkens weer dat veel mensen de politiek wantrouwen. Het portret van de politicus die gaat voor zijn eigen belang en niet zozeer voor het landsbelang wordt door menig spotprenttekenaar getekend. Onze glimlach bij het zien van zo?n prent bevestigt het gelijk van de tekenaar. Minister worden is een indrukwekkend doel om te bereiken. Maar minister betekent ?dienaar?. En van een parlementslid mag dat dienen ook verwacht worden. Macht en dienen. Die botsen nogal eens. En waar gaat leiderschap over in machtsmisbruik? En wie zal precies kunnen aangeven waar het land het meest mee ?gediend? is? Op welke partij moet een christen stemmen als er verschillende christelijke politieke partijen zijn? Vroeger (en misschien nu nog wel) klonk het stemadvies soms van de preekstoel. Misschien wilt u van mij wel horen welke partij de stemwijzer bij mij op ??n plaatste. Daar wordt u niet ?wijzer? van. Deze dominee wil wel zeggen dat ook het stemmen een geestelijke aangelegenheid is. Het Koninkrijk van God is weliswaar niet van deze wereld. Maar in deze wereld mag dat Koninkrijk wel gestalte krijgen. Ook in de politiek en in de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Uw stem uitbrengen is een zaak van gebed. Dat ene rondje? Ja, dat ene rode rondje is een zaak van gebed. En dan gaat het niet alleen om die ene partij. Maar ook om die politici. Dan wordt het gebed voorbede. Dan zijn er zorgen over onze samenleving, zeker! Het gebed heeft dan het karakter van een smeekgebed. En dan gaat het er ook om te zien wat er in ons land w?l tot stand gebracht is. Dan wordt het gebed een dankgebed. E?n ding is zeker ? en dat houdt de Here Jezus ons voor: Jullie kunnen niet God dienen ?n de mammon. Ook in deze verkiezingen draait het om God of de mammon. Zowel voor de kiezer (waar sta jij?) en als voor de kandidaat op de lijst (waar kom jij voor op?). Zo kan de gang naar de stembus een pelgrimstocht worden!

Groningen                             
N. Vennik


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...