ImageAls leider van het muziekteam van de Jeruzalemkerk in Groningen wil ik mijn ervaringen met ons muziekteam hieronder beschrijven. Mooie en minder mooie ervaringen. Maar d? ervaring om met elkaar God groot te maken door zang en muziek is allesoverheersend geweldig.

De titel van dit stuk is ooit eens door de kerkvader Augustinus (354-430 v. Chr.) gezegd. Hij bedoelde daarmee dat je er met lichaam en ziel aan mee doet. Door het zingen hebben we contact met God en met elkaar. Het doel van het muziekteam is dan ook om het contact tussen God en de gemeente en de gemeenteleden onderling te versterken.

Geestelijke groei
Met een dankbaar hart kan ik vertellen dat God mij dicht bij zich heeft gehouden door mij steeds in situaties te brengen waarin ik mijn talenten op muzikaal gebied kon inzetten voor God en zijn gemeente. Dat is goed geweest voor mijn geestelijke groei en dat ervaar ik nog steeds.
Op mijn zeventiende, bij het jeugdkoor van onze kerk, ervoer ik al hoe prettig het is om samen te zingen. Toen ik later ook dirigent van het koor werd was ik nog veel meer bezig met de muziek, de tekst en de liturgie van de diensten waarin we zongen. Toen ik na 15 jaar dirigentschap stopte, heb ik twee jaar niets meer zelf aan zang en muziek gedaan. Ik miste het enorm, maar ik dacht: ?Het went wel, even rust.? Na twee jaar werd ik uitgenodigd om in een gelegenheidskoor mee te doen. Daar kon ik weer voluit zingen en ik merkte dat er al zingende iets extra?s opende in mij. Alsof een deel van mij dicht had gezeten.
Lichamelijk moesten alle zangspieren weer aan de slag en dat voelde alsof mijn ademhalingsysteem weer volledig open ging. Een gevoel van bevrijding, werkelijk!
Daarnaast kon mijn ziel zich weer volledig openen naar God, omdat de teksten die we zongen twee keer zo waar en echt werden. Het waren teksten uit Openbaringen en al zingende voelde ik mij samen met de andere zangers echt letterlijk voor Gods troon staan. Geweldig! Tja, zingen is twee keer bidden. Geestelijke groei in optima forma. Vrij vlot daarna ben ik bij het muziekteam van onze kerk gaan zingen.

In het muziekteam merk ik dat, naast de heerlijke ervaring van het zingen zelf, er ook geestelijke groei ontstaat door het uitzoeken van liederen die passen bij de Bijbeltekst of het thema van de dienst. Ik moet mij tijdens de voorbereiding concentreren op Gods woord. De liedteksten die we gebruiken zijn veelal Bijbelteksten of ge?nspireerd op een Bijbeltekst. Door deze oefening in lied- en Bijbeltekst verdiept zich mijn kennis van de Bijbel en dus van God. Het is mooi om te merken dat bij mij daardoor bij allerlei gelegenheden liederen opkomen. Natuurlijk vaak tijdens een preek, maar ook in het gewone leven. Dat opborrelen van liederen richt mij steeds weer op Gods aanwezigheid in mijn leven. Hij is, zoals psalm 121 zegt, ?de schaduw aan mijn rechterhand?. Dat is dagelijks geestelijke groei en daar ben ik heel dankbaar voor.
Deze ervaring hoor ik van veel christenen die veel en graag zingen.

Met veel plezier
Het werken in een muziekteam is een plezierige bezigheid. Ik zeg bewust ?werken?, want het muziekteam kost veel tijd en energie. Elke week op donderdagavond oefenen en thuis voorbereiden en meestal twee keer in de maand aan een dienst meewerken.
Maar het is prettig werken, omdat je eigenlijk altijd met enthousiaste mensen werkt. Tja, de anderen van het muziekteam hebben dezelfde soort ervaringen als ik met het zingen en spelen en dat maakt je blij en enthousiast.
We willen graag dienstbaar zijn in de eredienst, daarbij zoeken we het contact met God telkens heel bewust op. We bidden voor elke dienst, maar ook voor elke repetitie en na afloop. Je kunt nu eenmaal niet zingen over en voor God als je dat contact niet telkens zoekt.
Zonder uitzondering vinden we het geweldig om zo in afhankelijkheid van God te mogen werken.

Techniek
De laatste jaren is er door de kerk behoorlijk ge?nvesteerd in de technische installatie, om de muziek zo goed mogelijk te laten klinken. Dat is ook echt nodig omdat de gebruikelijke kerkzalen niet ingericht zijn om versterkt geluid van een muziekgroep goed weer te geven. Daar zijn aanpassingen voor nodig met een heel stuk techniek en afstelling. Het is van groot belang dat dit gebeurt. Je kunt niet voluit tot God zingen als dat verstoord wordt door een piep of ruisen of het ??n te hard het ander te zacht, enz.
Als het goed gaat merk je niet hoeveel werk er achter de schermen verricht is om het zo goed te laten klinken en zo hoort het.

Geestelijke strijd
Als je in Gods koninkrijk werkt weet je dat je met strijd te maken krijgt. Ook wij merken dat in ons muziekteam.
We merken strijd in ons eigen leven, dat kan zijn ziekte, vermoeidheid, tijdsdruk of veeleisende thuissituaties. Daardoor missen we repetities of een goede voorbereiding. Dat geeft onzekerheid en daardoor geen vlekkeloos optreden. En dat kan de gemeentezang verstoren.
We merken ook strijd in de wijze waarop kerkmensen reageren op onze muziek. Vooral in de beginperiode, waarin op technisch gebied en op ervaringsgebied nog een hoop te leren was. De reacties van de mensen waren soms zeer confronterend. Je staat voorin, je staat te kijk zullen we maar zeggen en dan ben je ook kwetsbaar. Als je dan mensen ziet die hun oren dichtstoppen of weigeren mee te zingen of gewoon keihard zeggen hoe afschuwelijk ze het vinden. Tja, dan heb je elkaar in het muziekteam ook heel hard nodig om überhaupt nog eens voorin de kerk te durven staan.
Kritiek is altijd welkom, maar dan opbouwende kritiek. Kritiek die recht doet aan het doel waarvoor we daar staan.
Voor alle duidelijkheid, we krijgen gelukkig ook vaak zeer positieve reacties en waardering.

Decorum
Decorum, betekent ?passend in de gegeven situatie?. Dat is voor het muziekteam altijd weer een zoeken naar.
Ten eerste zoals al beschreven, liederen die passen bij het thema en de Bijbeltekst of het sacrament, maar ook passend bij het karakter van de dienst. Een evangelisatiedienst, een doopdienst of een trouwdienst, het is allemaal anders.
Het is ook zoeken naar liederen die passen bij onze gemeente, waarin er, van jong tot oud, allerlei verschillende belevingen zijn van het zingen tot Gods eer. Gelukkig kunnen we daar samen met het orgel en het kinderliedteam vorm aan te geven.

Tot slot
We zijn geschapen tot meerdere glorie van onze Heer, Jezus Christus. Dan beantwoorden we aan ons doel. In mijn gewone leven weet ik niet altijd of ik daaraan voldoe. Ik denk eerlijk gezegd vaak niet, maar als ik zing tot Zijn eer weet ik in elk geval zeker dat ik aan mijn doel beantwoord. In het opwekkingslied 355 staat het zo mooi:

U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

Bedum        
Henk Ebbers


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...