Jan Noorlandt is werkzaam bij het documentatiecentrum van onze kerken. Hij zal in de komende tijd een aantal artikelen voor het kerkblad schrijven over bijzondere gebeurtenissen die in het verleden in onze kerken hebben plaatsgevonden. 

Notulenboek kerk Ommen gevonden

In Ommen bestond er tussen 1903 en 1917 een kleine Chr. Geref. Kerk. Er was weinig over bekend. Maar laatst kreeg het Documentatiecentrum een notulenboek en een ledenregister dat jaren bij iemand op zolder had gelegen. Heel fijn, dat deze boeken toch bewaard zijn.

 

Oprichting

Op 13 augustus 1903 waren op de oprichtingsvergadering de mansleden J.H. van der Bent, A. Winters, H. Brinkhuis, J. Oldegbers, G.J. Oldhuis, G.J. Dunnewind aanwezig. Met voortvarendheid gingen zij aan de slag. Op 10 oktober 1903 werd het nieuwe kerkgebouw al in gebruik genomen. Ds. M. Koomans van Zwolle sprak naar aanleiding van Jesaja 57, 1a een rede uit. Ambtsdragers waren J.H. van der Bent en J. Oldegbers als ouderling en G.J. Oldhuis diaken.

Kerkgebouw

Het gebouw stond bij het Molenpad en Bouweind.  Bijzonder te vermelden is dat er op verzoek van broeder Van der Bent ook een doophek geplaatst wordt.  In 1917 werd de gemeente opgeheven. Sommige leden gingen toen ter kerke in Nieuw Leusen.  Het kerkgebouw werd in 1938 in gebruik genomen door de NSB. Na de oorlog is het afgebroken. De foto kregen we van mevr. Joke Feddema-van Elburg te Ommen.

Notulen

De notulen werden spaarzaam bijgehouden. In 1905 waren er notulen van één vergadering. 1906 ontbreekt geheel. In een van de laatste notulen staat: 'Op aandringen van de classis wordt er voortaan weer notulle gemaakt, thans is er aan voldaan.' Veel notulen vermelden niet meer dan dat er geopend wordt, de collecte geteld en dat er gedankt wordt.  Taalvaardigheid is niet de sterkste kant van de notulist. Op het doopboek staat 'Gristelijke Gereformeerde Kerk'. Er is toch echt Christelijke Gereformeerde Kerk bedoeld.  Helaas zijn er regelmatig problemen met leden in de gemeente. Deze notulen zijn dan juist erg uitgebreid. Centrale figuur is Jacob Hendrik van der Bent die leefde van 1862-1943. Zijn kleinzoon Jan van der Bent, geboren op 26 februari 1940, is nog steeds lid van de Chr. Geref. Kerk van Dedemsvaart.

Kleine kerkgeschiedenis

In de uitgave <<cursief>>Twintig bladzijden uit de kleine kerkgeschiedenis<<einde cursief>>  staat meer over Ommen. Maar ook over de kerken in Amsterdam, Urk en Zierikzee.  Het is een uitgave van het Documentatiecentrum.

 

Jan Noorlandt, Rhenen 


Commentaar

 • China 2018-04-20 19:27:11

  Amerika versus Rusland. De naoorlogse generatie is ermee opgegroeid. Het is verleden tijd. China...

 • De kracht van de Opgestane Heer 2018-04-13 18:24:37

  Een maand geleden waren we getuige van de kracht van de Opgestane Heer. En dat in 2018! Jezus...

 • Katholiek 2018-04-06 17:44:28

  Als donateur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie ontvang ik bij het...

 • Samenwerkingsgemeenten, ambtsdragers en classis 2018-03-30 17:09:01

  De laatste generale synode van onze kerken nam een besluit over ambtsdragers uit...