Deze plant is voor het eerst omschreven in 1753 door botanicus Linnaeus. De manier waarop de bloemblaadjes in de zon openstaan heeft iets heel lichts en doet denken aan een vogel die de zwaartekracht tart en opstijgt, melk slaat op de witte kleur. Daar komt vermoedelijk de naam vogelmelk vandaan.

In het Midden-Oosten, met name in het oude Israël en in Syrië, golden de lelies (Vogelmelk is een lelieachtige) als het symbool van zuiverheid, onschuld en maagdelijkheid en in het voorjaar zijn er hele velden mee bezaaid, bijvoorbeeld rond Bethlehem.

De vraag is altijd of de plant in de Bijbel ook voorkomt. Het internet is geduldig en de zoektermen ‘vogelmelk’ en ‘bijbel’ leveren dan ook een hit: 2 Koningen 6, 25. Uiteraard zoeken we dat op. Maar de teleurstelling is groot. De tekst luidt: Het beleg duurde zo lang dat er in de stad een groot tekort aan voedsel ontstond. Voor een ezelskop betaalde men uiteindelijk tachtig sjekel zilver en voor een pond duivenmest vijf sjekel. Met duivenmest in bovengenoemd vers wordt volgens sommigen de Vogelmelk bedoeld, meldt deze bron. Bijzonder! Jammer, maar ik geloof het niet. Waar blijft dan het symbool van zuiverheid, onschuld en maagdelijkheid?

Nel Noppe, LeeuwardenCommentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...