Ook helden zijn maar mensen – als er iets duidelijk wordt in de Bijbel is het dat wel. In het boek Rechters wordt dat menselijke meer dan eens duidelijk. Gideon is de rechter die de Midianieten verslaat met zijn leger van likkers (zie Recht. 7: 5-6). Het is natuurlijk het werk van de Here God – zoveel is duidelijk. En het lijkt erop dat Gideon dat ook beseft.

In Rechters 8: 22-23 willen de mannen van Israël Gideon als het ware als koning aanwijzen. Als heerser over de stammen van Israël. En Gideon wil dat niet, hij zegt: ‘De Here zal over u heersen.’ Maar meteen in het vervolg blijkt dat Gideons vrome woorden niet worden gevolgd door vrome daden. Gideon wil geen koning worden, maar eist wel het grootste deel van de buit op (8: 24-26), richt een eigen cultus op (8: 27) en heeft een harem als een echte koning (8: 30). En als een van zijn bijvrouwen een zoon krijgt, dan geeft hij die de naam Abimelech – dat betekent ‘mijn vader is koning’. Zo laat Gideon toch in zijn kaarten kijken. Niet zijn eigen naam is van het grootste belang, maar de naam die hij zijn zoon geeft laat zien wie hij is. Een rechter, geleid en geïnspireerd door God. Maar tegelijk is het niet vreemd dat de Israëlieten direct na zijn dood weer vervallen in afgoderij, dat was voor een deel al voor zijn dood het geval. Arme Abimelech, in zijn naam blijkt al hoezeer zijn vaders droom op hem geprojecteerd wordt.

 

Wouter Moolhuizen, Hoogeveen


Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...