Vaak wordt er – in het bijzonder in samenkomsten van de kerk - benoemd dat de vrijheid in het rijke westen zo groot is en dat wij hier in Nederland zo bevoorrecht zijn om bij elkaar te mogen komen. Waar, wanneer en met wie we maar willen. Godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te demonstreren. Het zijn enkele van de verworven rechten die zeer belangrijk worden geacht in onze maatschappij.

Daarbij vergeten we maar al te gemakkelijk dat dit niet voor iedereen opgaat. Er zijn mensen die van hun vrijheid zijn beroofd. Die noodgedwongen verblijven op plaatsen waar deze rechten niet gelden. Opgesloten in instellingen, die speciaal daarvoor zijn ingericht. In de volksmond zijn dat de gevangenissen. Het is niet meer dan logisch, dat de vrijheden van deze mensen zijn beperkt. Het is een strafmaatregel, opgelegd door de rechter, ter bescherming van de maatschappij. De gevangenen zijn boeven, die iets op hun kerfstok hebben. Zij moeten zitten, achter slot en grendel voor bepaalde tijd.

Gelukkig kent Nederland instanties die geestelijke zorg verlenen aan gevangenen. Eerder verscheen hierover in dit kerkblad een drietal artikelen naar aanleiding van de nieuwe gevangenispredikant Wytze Plantinga. Mooi, belangrijk werk.

Alphacursussen
‘Alpha is in 1996 ontwikkeld (al meer dan 25 jaar geleden!) en sindsdien zijn honderdduizenden mensen je al voorgegaan in het deelnemen aan een Alpha. Alpha wordt wereldwijd gegeven en heeft inmiddels al meer dan 25 miljoen mensen bereikt.’
Dit is te lezen op de website
https://alpha-cursus.nl
Al die 25 miljoen mensen kregen de gelegenheid om, net als nu wij allen, deel te nemen aan de cursus. De tekst op de website gaat door: ‘Elk jaar volgen er bijna 15.000 mensen een Alpha in Nederland! De cursus wordt overal in Nederland gegeven, bij kerken, buurthuizen en het restaurant om de hoek. Je vindt in elke hoek van Nederland wel een Alpha.’ 

Alpha in de Marwei
Tot voor kort was het niet mogelijk om een Alphacursus te organiseren in P.I. de Marwei in Leeuwarden. De toestemming daarvoor werd in voorgaande jaren van hogerhand niet verleend. Gelukkig is dat sinds dit jaar veranderd. In de maanden mei en juni is er voor het eerst een Alpha cursus in de gevangenis de Marwei gegeven. De aanmelding gaat via een oproep in kerkdiensten en gespreksgroepen en individuele contacten. Het maximaal aantal deelnemers van twaalf is dan al snel bereikt. Er was eigenlijk direct al een wachtlijst, zodat er is besloten om vanaf 20 oktober weer een Alpha cursus te starten op vrijdagmiddag.


Bij een normale Alpha cursus wordt er altijd begonnen met een maaltijd. Dat is in de gevangenis helaas niet mogelijk. In plaats daarvan worden de deelnemers elke keer getrakteerd op gebak. Er is ervoor gekozen om de verschillende deelnemende kerken te vragen om taarten te bakken. De deelnemers ervaren op deze manier dat de kerken betrokken zijn.

Het programma komt qua volgorde en inhoud overeen met een gewone Alpha cursus.
Na een introductie komen de volgende onderwerpen aan bod.

·        Waarom stierf Jezus?

·        Hoe kun je geloven?

·        Bidden; hoe en waarom?

·        Bijbel lezen; hoe en waarom

·        Hoe leidt God ons?

·        De Heilige Geest

·        Hoe kan ik het kwade weerstaan?

·        Geneest God vandaag de dag nog?

·        Hoe zit het met de kerk?

·        Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?

Terwijl bij een Alpha Cursus buiten de muren van de gevangenis een bijeenkomst al gauw twee uur duurt, is voor de wekelijks gehouden Prison Alpha één uur gereserveerd. Dat betekent dat de inleidingen beknopt zijn en beperkt worden tot de essentie van het onderwerp, om in ieder geval nog de mogelijkheid te hebben om in kleinere groepen over het onderwerp te spreken.
De leiding van de cursus wordt gevormd door ds. Wytze Plantinga en verschillende vrijwilligers, die al betrokken zijn bij de kerkdiensten in de gevangenis.
De rol van vrijwilligers bij de Prison Alpha is heel belangrijk. Dat zij er zijn en de gespreksgroepen leiden, is voor de deelnemers van grote betekenis. Eén van hen is Jan Bergsma, die deel uitmaakt van de Jailhouse Praise Band. Desgevraagd vertelt hij: ‘Het is mooi om te zien hoe open en leergierig de deelnemers zijn en hoe ze elkaar zowel bemoedigen als kritische vragen durven te stellen. Ze dragen persoonlijke gebedspunten aan en vinden het fijn als daar in de kleinere groepen voor wordt gebeden. Opvallend hoe ze een straf in de gevangenis zelfs als positief kunnen ervaren: “Dit is het beste wat mij had kunnen overkomen; een ingreep van God.” Verschillen vallen weg en de mens achter de gedetineerde wordt zichtbaar. Ik beschouw het als een voorrecht om hierin te mogen helpen.’

 

Vrijheid
Het moge zo zijn dat de vrijheden van de gevangenen zijn beperkt, maar gelukkig geldt dat niet voor de godsdienstvrijheid. Er is grote dankbaarheid dat nu de mogelijkheid er is om de Alpha cursus te geven in de gevangenis. Een belangrijk en mooi instrument dat God zelf ons in handen heeft gegeven.

 

Nel Noppe, Leeuwarden

 


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....