Zo nu en dan ziet de diaconie zich geconfronteerd met situaties waarbij hulpverlening een heel andere dimensie krijgt. In sommige gevallen is het eenvoudig: door wat voor reden of oorzaak dan ook, is er een financieel probleem ontstaan dat ‘even’ opgelost moet worden. Een lening voor een bepaalde periode is dan mogelijk. Inlossen gebeurt volgens afspraak en de zaak is weer geregeld.

Dat is allemaal niet zo spannend. Het wordt lastiger wanneer er structurele problemen zijn. Ontslag, ziekte, echtscheiding, noem het maar op. Redenen te over waardoor mensen in de financiële problemen kunnen komen. Na vele omwegen komt de zaak dan op het bordje van de diaconie met het verzoek te komen tot een oplossing.

Geld geven is dan niet de oplossing. Structurele problemen vragen om een structurele oplossing. Vergelijk het maar met de werkwijze van ontwikkelingssamenwerking. Ook daar wordt geen geld gegeven, maar geïnvesteerd in kennis en vaardigheden zodat de ontwikkelingslanden zichzelf kunnen redden.
Groot nadeel is vaak dat structurele oplossingen pijn doen. In het geval van ontslag bijvoorbeeld gaan de inkomsten drastisch naar beneden. Dat betekent dat de uitgaven ook drastisch naar beneden moeten, of in ieder geval in lijn gebracht moeten worden.

Dan is het moment daar dat er keuzes gemaakt moeten worden: mobiele telefoons weg, auto weg, koophuis weg, noem het maar. Allemaal zaken waar we aan gewend zijn en waar we moeilijk afstand van kunnen nemen. Er zijn toch redenen genoeg waarom we denken dat we het echt nodig hebben en er daardoor niet zonder kunnen.

Het maken van pijnlijke keuzes vraagt om een goede ondersteuning van de diakenen in dit proces. Door alle financiële zaken op een rijtje te zetten, krijgen we inzicht in wat er mogelijk is en wat er niet meer mogelijk is. Een goede basis om de keuzes te maken. Maar deze keuzes hebben ook een geestelijke impact. De basis, de zekerheid van een baan en de inkomsten zijn weggevallen en daarmee is je wereld op losse schroeven komen te staan.

Er moet veel geregeld worden om alles weer in goede banen te kunnen leiden. Gesprekken met hypotheekverstrekker, makelaar, de burgerlijke gemeente en noem maar op. De burgerlijke gemeente kent vele vangnetten voor mensen in problemen, maar de wegen ernaar toe zijn niet altijd duidelijk. Tel daarbij de spanning en de onzekerheid op en daarmee ontstaat bij de mensen naast de financiële nood ook vaak geestelijke nood.

In die gevallen is er naast de diaconale hulp veel behoefte aan geestelijke hulp. De diakenen zijn hier niet allemaal goed voor toegerust en willen dan graag een beroep doen op de ouderling. Zeker, de diakenen doen hun best om de financiële kant voor elkaar te krijgen. De analyse en de adviezen zijn voor hun rekening. Maar tegelijkertijd zal pastorale ondersteuning van een ouderling zeer welkom zijn.

Ik meen mij te herinneren dat in vroeger tijden de diaken en de ouderling samen op huisbezoek gingen. In onze gemeente is dat allang niet meer zo, maar er is wel wat voor te zeggen. Inhoudelijk hoeven de ouderlingen zich wat mij betreft niet met de materie bezig te houden, maar ook voor de diaken kan het zwaar werk zijn. Onderlinge ondersteuning is dan ook zeer welkom. Af en toe even informeren hoe het gaat, niet alleen met de gemeenteleden, maar ook met de diaken. Het wordt zeer gewaardeerd!

Bedum                       
René Nicolai


Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...