- zaterdag 11 februari was er een conferentie met betrekking tot het werk onder de jongeren in de kerk, met op de achtergrond het gegeven dat 80% van de jongeren uit de kerk zal verdwijnen….;
- een beeld dat ik in eigen gemeente ook zie gebeuren;
- een beeld werd geschetst dat de kerk dit niet of nauwelijks kan voorkomen;
- deze week ben ik met een aantal collega’s in Dronten bezig geweest met het boek van Wim Dekker, Marginaal en missionair. Dekker probeert een analyse te geven van onze tijd en wat er met de kerk in onze maatschappij aan de hand is; hij omschrijft dat als het oordeel van God, als een Zich terugtrekken van God;
- ik zelf zit meer te denken aan het beeld uit Openbaring 12 en 13: de grote afval;
- als dit de analyse is van hoe het er met de kerk in ons land voorstaat, hoe moet ik dan preken? … over Gods liefde en goedheid?  …. over Gods oordeel en oproep tot bekering …?
- als de analyse klopt, dat ook kerkmensen zo op het aardse gericht zijn, op het wereldse en dat Jezus Christus niet meer op de eerste plaats staat, dan blijken de woorden uit de Catechismus zondag 1 een leeg gegeven: dat ik in leven en sterven, met huid en haar het eigendom ben van Jezus, die mij heeft vrijgekocht uit de macht van duivel, zonde en dood…. en dat ik intussen voor het aardse leef;
- hoe zou ik hiermee moeten breken… mij moeten bekeren…?
- durf ik dit wel of ben ik net zo blind als mensen in de situatie van de financiële crisis; je wilt het eigenlijk niet weten totdat je hoort dat je ook bent ontslagen, en dan…; of zoals in Griekenland waar keihard gesaneerd moet worden; of als de beurs maar even weer aantrekt en de bankbonsen weer bonussen durven te vragen; we doen alsof er niets aan de hand is… blind als een mol; of durf ik het niet aan om de werkelijkheid onder ogen te zien… je moet er niet aan denken …;
- bekering is een radicale verandering en niet een cosmetische ingreep;
- durf ik de kerkelijke en geestelijke situatie van vandaag wel onder ogen te zien en daarbij te weten dat geen cosmetische ingreep de situatie kan veranderen; dat niet het opleuken van een kerkdienst door allerlei kunststukjes iets zal helpen;
- in 1985 is een boek verschenen van Piet van der Ploeg ‘het lege testament’, waarin gezegd wordt dat niet de jongeren de oorzaak zijn van kerkverlating, maar hun ouders; ouders die voor de vorm nog wel naar de kerk gaan, maar inhoudelijk is hun geloof een leeg testament;
- en blijkbaar hebben wij als ouders daar nog maar heel weinig van geleerd;
- schrikbeeld: ik ben deel van deze maatschappij, van de kerk van vandaag en ik ben ouder van een paar jongeren …..;
- ik schrik; ik moet zondag preken….
Dronten
Henk Jonkman

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...