A.s. woensdag is het weer zover: ‘dankdag voor gewas en arbeid’. Om ons er aan te herinneren dat we in alles afhankelijk zijn van Hem, Die het leven is en leven geeft, Die alles in stand houdt en verzorgt. Onze dank komt alleen Hem toe.

Hoe brengen we dat onder woorden? Ik denk dat het voor alle dankers goed is na te gaan hoe onze gebeden op de biddag waren. (Even tussen twee haakjes: weten we nog waarvoor toen is gebeden?)

Pak die lange lijst van de biddag er maar even bij en zoek de juiste woorden om aan de hand van die lijst te danken voor wat de Here gaf. En als we nou eens niet gekregen hebben waar in de dienst op biddag voor is gebeden? Leg dat dan ook bij de Here neer en bedenk dat er altijd zoveel redenen zijn om te danken. Dan komt een dankdienst tot zijn recht. Ik moet het anders formuleren: dan krijgt de Here waar Hij recht op heeft.

Natuurlijk dient Gods Woord ook verkondigd en uitgelegd te worden. Daar kunnen we niet zonder. Maar laat dat dan deze keer een inleiding zijn tot de gebeden. Dan krijgen we namelijk ook de juiste gebedshouding in het danken voor wat God ons gaf. Hoe we ook aan onze dankpunten komen? Laat de kerkenraad er maar een uurtje voor gaan zitten om al die dankpunten te formuleren en ze aan de voorganger door te geven. Of misschien kunnen Jan Ouderling en Piet Diaken samen dit onderdeel van de dienst verzorgen. Stel de vraag ook aan de jeugdvereniging van 16+. En laten zij hun dankpunten aan hun predikant doorgeven.

Dankbaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Natuurlijk kan dat moeilijk zijn omdat er het afgelopen jaar ook tegenslagen geweest kunnen zijn: je bent je werk kwijt geraakt, hebt misschien met veel ziekte te maken gehad, je diploma niet gehaald, enz. Maar toch . . . . . .

Ik moet denken aan een voorval dat zich in mijn jeugd afspeelde. Toen ik een jaar of zestien was zat ik tijdens de dankdienst naast een boer die een stuk of veertien koeien had. Het was toen nog de gewoonte dat menigeen een fors bedrag in de collectezak deed, want in veel gemeenten was de vaste vrijwillige bijdrage nog niet ingevoerd. De boer trok zijn beurs en zei: ”De afgelopen zomer zijn er twee kalveren doodgegaan, dus blijft het deze keer bij drie rijksdaalders” (omgerekend in euro’s zou dat toen € 3,50 zijn).

Deze boer dacht alleen maar aan de tegenslag die hij had meegemaakt. Hij dacht niet aan al die andere zaken die wel voorspoed hadden gebracht. En die waren er: hij had zijn hooi op tijd binnen kunnen halen, z’n koeien produceerden voldoende melk, hij was weer vader geworden. Daarom mijn advies om eerst maar eens te danken voor al die zegeningen, klein en groot. Daarnaast mag je best naar vermogen iets extra’s in de collectezak doen. Opdat ook anderen mogen delen in onze dankbaarheid.

Alle reden om ’s middags en/of ’s avonds naar de kerk te gaan om te danken en van harte mee te zingen de woorden uit Psalm 66 vers 8:

 

Komt, luistert toe, gij Godgezinden,

Gij, die den HEER’ van harte vreest,

Hoort, wat mij God deed ondervinden,

Wat Hij gedaan heeft aan mijn Geest.

‘k Sloeg heilbegerig ’t oog naar boven,

Ik riep den HEER’ ootmoedig aan;

Ik mocht met mond en hart Hem loven,

Hem, Die alleen mij bij kon staan.

 

Dokkum
Pieter Sijtsma


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...