Paus Franciscus dwingt alom respect af en zijn optreden maakt op heel veel mensen diepe indruk. Mensen - klein en groot, kerkelijk en onkerkelijk, ervaren bij hem een ongekende laagdrempeligheid.  De Rooms-Katholieke Kerk is bij uitstek hoogkerkelijk in haar gewaad en gepraat.  We ervaren als protestanten een gevoel van vervreemding bij mijters en wierookvaten en het celebreren van gebeden en sacramenten. Het staat ver van ons af en niet minder van de moderne mens. Niet lang geleden werd de paus nog versleten als een wereldvreemde verklede gek, die er rare meningen op nahield. Zijn kardinale vriendjes deugden al evenmin. Sommige mensen kwamen zelfs op het idee om zich te laten ontdopen. Hooguit willen wij protestanten St. Martinus en St. Nicolaas behouden, maar de rest…

Audiëntie

Het moment waarop de hoogheid van de paus vooral uitkomt is de wekelijkse audiëntie in de St. Pieter van Rome. Alle prelaten staan in keurige slagorde opgesteld rondom de pauselijke zetel. Het publiek verdringt zich op het St. Pieterplein. Enkele genodigden hebben het voorrecht om op audiëntie te gaan bij de paus. Het past dan een buiging of knieval te maken en de hand te kussen van hem die zich de plaatsvervanger van Christus op aarde noemt. Een grotere afstand is nauwelijks denkbaar. Toch slaagt paus Franciscus erin hiervan een laagdrempelig gebeuren te maken. Door voorafgaande aan de audiëntie rond te gaan over het St. Pieterplein en door los om te gaan met het protocol.

Knul

Onlangs wist een kleine donkere jongen door te dringen tot op het podium bij de paus. De jongen klemde zich vast aan het habijt van de paus. Hij dwaalde van hem weg en ging zelfs even op de stoel van de paus zitten. Daarna greep hij zich weer vast aan de paus , die juist een toespraak hield. In plaats daarvan dat de paus het joch maande te verdwijnen, aaide hij de knul over zijn bol en drukte hem tegen zich aan. Ook toen bewakers de jongen wilden optillen om hem af te voeren, was een kleine weerstand voldoende om hem weer bij de paus te doen belanden. Laagdrempeligheid die de wereld ontroerde.

Open hart

Laagdrempeligheid wordt door de paus niet georganiseerd. Ze is er.  Ze is er omdat zijn hart openstaat voor mensen, juist voor kleine, zwakke en zieke mensen.  Dat is zijn geheim. Een geheim dat hij niet berekenend inzet, maar als vanzelf doet, omdat hij zo is. Hij daalt af en deelt het leven van wie hij dient. Door te midden van hen te wonen. Niet in een paleis, maar op een hotelkamer. Hij raakt mismaakten aan en zegent hen. In plaats van een gesloten hand of een vermanende vinger, spreidt hij allereerst zijn armen uitnodigend wijd. Waarom? Omdat God de Vader zo is en omdat Jezus zo is. Jezus die de kinderen hinderende discipelen vermaande en tot ouders en kinderen zei: Kom tot Mij! Laagdrempeligheid is niet gegeven met allerlei aanpassingen, maar met de toegankelijkheid van je open hart dat God en daarom mensen liefheeft.

 

Assen                                                                                 
Stoffer Otten


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...