De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft. PostNL kampt, net als veel andere bedrijven, met een personeelstekort. Vooral bezorgers en sorteerders zijn er te weinig. Misschien hebt u het ook wel meegemaakt: een brief of een pakketje kwam later dan verwacht c.q. gewenst.

De lezers van het Kerkblad voor het Noorden hebben er het afgelopen jaar ook zo af en toe mee te maken gehad. Het Kerkblad werd niet geleverd op de gebruikelijke donderdag of vrijdag, maar soms viel het blad na het weekend op de deurmat. Tja, wel vervelend, maar er zijn ergere dingen, moeten we maar denken.

Het nieuws van vertraagde post deed me denken aan iets veel belangrijkers. Ik hoorde het zelf eens van een collega-predikant en ik geef het graag door. In het woord ‘apostolisch’ zit het woord ‘post’. Wat geloven wij van de kerk? Wij geloven, met de Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 27) en met de Heidelbergse Catechismus (zondag 21), dat de kerk één is, heilig, katholiek en apostolisch. Het gaat mij nu dus even om dat laatste: apostolisch.

Wat betekent dat, dat de kerk apostolisch is? We zijn kerk in lijn met het apostolische getuigenis. In verbondenheid met de apostelen, met het onderwijs van de Here Jezus. Zo zegt Paulus in Efeze 2:20 dat we zijn ‘gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is’. We zijn een apostolische kerk. Maar er zit ook een opdracht in. In het woord apostel zit het woord ‘post’. Een apostel is een gezondene, is missionair gericht, heeft een missie. Als we als kerk dus apostolisch zijn, dan zijn we als kerk gezonden. Je zou kunnen zeggen: we zijn postbodes. Door de Here God er op uit gestuurd in de wereld, om het goede nieuws te verspreiden. Het goede nieuws van Goede Vrijdag en Pasen. De boodschap die verspreid mag worden is: kom tot inkeer in de levende Here Jezus, geloof in Hem, en je zult leven, eeuwig leven! Dat is het evangelie dat wij doorgeven. Als gelovigen, als getuigen van Jezus Christus, als zendeling, als postbode, hoe je het ook noemen wilt. Dat is de opdracht waar de kerk voor staat.

PostNL heeft (lang niet altijd, maar) soms te maken met vertraging. Brieven en pakketjes die te laat aankomen, en heel soms komt het ook wel voor dat de post helemaal niet aankomt… De vraag aan ons is: hoe zit het met onze opdracht en met de bezorgtijd? Is er wel soms sprake van vertraging? Lukt het u en jou om deze boodschap bezorgd te krijgen bij de mensen in jouw netwerk? Dat kan met woord en daad. Laat het zo in de dagen na Pasen een aansporing zijn: om voluit een apostolische kerk te zijn!

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....