31 oktober was het hervormingsdag. Misschien is er bij jou in de kerk ook wel aandacht aan besteed. We herdenken dan dat Luther zijn 95 stellingen op de deur van een kerk in Wittenberg gespijkerd heeft. Hierdoor is uiteindelijk de scheiding met de katholieke kerk ontstaan en kwam er de protestantse kerk. In kerken wordt er de zondag ervoor of erna vaak een speciale dienst gehouden. Er wordt dan een preek gehouden rond dit thema en er worde speciale psalmen en gezangen gezongen.

Het is heel mooi dat hervormingsdag bestaat en dat er speciale aandacht aan wordt geschonken. Maar wat is de hervorming eigenlijk precies? Wat is er toen 1517 gebeurd? Op 31 oktober 1517 heeft Luther, zoals ik  al eerder zei, 95 stellingen op de Slotkapel in Wittenberg gespijkerd. Dit heeft hij gedaan omdat hij het niet eens was met de praktijken van de katholieke kerk van die tijd. De katholieke kerk verkocht ‘aflaten’ aan mensen.  Met zo’n aflaat hoefde je minder lang in het vagevuur hoefde te blijven en kon je sneller naar de hemel, zei men. Hier werd heel veel geld mee verdiend en dat werd allemaal gebruikt voor uiterlijk machtsvertoon. Luther was het hiermee oneens en vond dat er geen aflaten verkocht mochten worden. Er waren in die tijd veel arme mensen en die besteden hun laatste geld hieraan en werden dus nog armer.

 

Luther had de Bijbel bestudeerd en was tot de conclusie gekomen, dat het in de Bijbel juist draaide om genade. Jezelf of anderen afkopen helpt niet om in de hemel te komen, alleen met de genade van God kom je er. Doordat Jezus aan het kruis gestorven is, mogen wij in genade leven en alleen daardoor kunnen we in de hemel komen. Nu is dit heel bekend, maar in die tijd was dit echt een revolutie. Toen Luther tot deze conclusie was gekomen was hij heel boos op de katholieke kerk en hij wilde aan de andere mensen laten weten wat er echt in de Bijbel staat. Daarom schreef hij 95 stellingen en spijkerde die op de deur van de kerk. Vroeger hadden ze nog geen krant o.i.d. en werden aankondigingen en mededelingen altijd op de deur van de kerk gespijkerd. Daar liep iedereen langs en dus las iedereen die mededelingen.

 

De leiders van de katholieke kerk waren natuurlijk woedend op Luther. Ze verboden alle mensen dan ook om protestant te worden. Ze wilden allemaal macht houden en het geld dat binnenkwam door de handel in aflaten was natuurlijk ook erg fijn! Het bracht dus heel veel gedoe met zich mee en de mensen die protestant wilden worden, werden hierin tegengewerkt of opgepakt. Toch bleven deze mensen wel naar Luther luisteren en gingen ze geen aflaten meer kopen en luisterden ze niet meer naar de leiders van de katholieke kerk. Deze hele periode in de geschiedenis wordt ook wel de reformatie genoemd. Omdat een groep mensen van de katholieke kerk naar de protestantse kerk gingen.

 

Ook nu zijn er nog allerlei mensen die vervolgd worden omdat ze christen zijn. Wij hebben daar in Nederland geen last van, maar er zijn genoeg landen op de aarde waar dat nog wel zo is. Het is misschien dus ook mooi om daar rond deze tijd nog eens een keer bij stil te staan. Het  was dus vroeger echt niet normaal om geen katholiek meer te zijn en in allerlei landen is het nu nog verboden om christen te zijn.

 

Voor jou klinkt het misschien allemaal heel ver weg en het is ook heel lang geleden al gebeurd. Maar het is wel heel bijzonder wat er gebeurd is en als dat niet gebeurd was, zou onze kerk niet eens bestaan hebben. Daarom is het ook mooi dat er nu elk jaar nog weer aan gedacht wordt en in een kerkdienst bij stil gestaan wordt.

 

Laura van Putten


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....