Met kerst gedenken we dat de Heere Jezus in deze wereld kwam. Maar hoe verbind je dat komen met gaan? Die vraag kwam bij mij op, toen enkele dagen geleden plotseling bleek dat dit de laatste Presto zou worden. Iets van een antwoord vond ik in de geschiedenis van Simeon.

 

Simeon

Je kent hem misschien wel, uit het evangelie van Lukas: de oude, gelovige man in de tempel. Simeon is zijn naam. We kennen hem niet zo goed. Eigenlijk weten we alleen dat hij de Heere Jezus in de armen nam, nadat hij al zo lang op Hem gewacht had. En we kennen natuurlijk zijn loflied en de woorden die hij tegen Jozef en Maria sprak. Maar ach, dat is eigenlijk ook al genoeg. Want in het kleine glimpje dat we van zijn leven opvangen geeft hij ons al zóveel mee.

Vrijgelaten (1)

Dat begint al bij de eerste woorden van zijn loflied: “Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede…” Het zijn woorden waarin een prachtig beeld opgesloten ligt. Simeon schetst zichzelf hier als een slaaf (“dienstknecht”), die door zijn meester (“Heere”) vrijgelaten wordt, al dan niet na het betalen van een geldbedrag. Het is een beeld dat slaat op de belofte die hij van God kreeg: je zult niet sterven vóórdat je de Messias hebt gezien (Luk. 2: 26). Die belofte is in vervulling gegaan nu deze oude man de kleine Jezus in zijn armen houdt. Nu laat de Heere hem gaan in vrede. Nu is hij vrij van de banden van deze belofte en kan hij gerust sterven.

 

Vrijgelaten (2)

Maar, het Kind in zijn armen maakt hem ook op een andere manier een vrij man. Alle mensen zijn van huis uit slaaf van de zonde. Als je de tijd neemt om eens kritisch naar je eigen leven te kijken, zul je ongetwijfeld het nodige aan verkeerde woorden, daden en gedachten tegenkomen. Soms zeg, doe of denk je ze expres, omdat dat je goed lijkt. Soms ook komen ze op, terwijl je het helemaal niet wilt: je bent slaaf van de zonde. Maar dat hoef je niet eens en voor altijd te blijven! Want de Heere koopt je vrij. Dat was niet goedkoop: het kostte Hem zijn eigen Zoon! Stel je eens voor: dat lieve, kleine Kindje in de armen van die oude man, de onschuld Zelve, moest eens sterven. Voor Simeon, maar ook voor jou en mij. Waarom? Om ons vrij te kopen uit het slavenhuis van de zonde. Simeon profeteerde daar al over: “… want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien” (vs. 30). Hij ziet in het kleine Kind al de grote Messias.

 

Licht en heerlijkheid

Daar in die tempel is Simeon nog maar een van de weinigen die dit ziet. Nog… want God stalt zijn verlossingswerk uit “voor de ogen van alle volken” (vgl. vs. 31). De heidenen zullen erdoor verlicht worden en Israël zal erdoor verheerlijkt worden. Dat wil zeggen: aan alle volken buiten Israël zal getoond worden hoe de HEERE mensen kan en wil en zal verlossen. In Jezus zullen ze de Weg, de Waarheid en het Leven leren kennen.

 

De gelovige Joden kenden de Messias al uit de beloften. God had Israël uitgekozen als volk waarin de Verlosser geboren zou worden. Dat had Hij steeds weer beloofd. In de komst van Jezus werden deze beloften vervuld. Na het verbond met de HEERE, de tempeldienst en al die andere beloften zegeningen kwam nu het allergrootste voorrecht: de Messias werd geboren in het midden van het volk. Als dat geen eer, geen verheerlijking is…!

 

Echt kerst

Misschien staat de versierde boom al bij je in de kamer en ligt het gourmetpakket al in de vriezer. Maar bedenk je: dat is niet waar het echt om draait met kerst. Wat is wel een echt kerstfeest? Kerstfeest is, net als Simeon, het Kindje Jezus gelovig (en spreekwoordelijk) in de armen nemen, om Hem te omhelzen als Verlosser voor jou en de hele wereld. Kerst is verwonderd uitroepen: “Nu weet ik hoe U mij wilde redden, Heere!” Kerstfeest is zien dat God zijn beloften waarmaakt, dat Hij betrouwbaar is. Kerstfeest is daarom met des te meer verwachting uitzien naar de definitieve vervulling van al Gods beloften. Echt kerst vieren is Vader, Zoon en Heilige Geest danken en prijzen voor dit alles. Doe je dat, deze kerstdagen? Zul je het doen, je hele leven lang? Als je dat doet, dan kan ik deze pagina – dramatisch gezegd – in vrede ten grave dragen, want dan weet ik: de HEERE werkt in het leven van deze mens. Werkt Hij al in jouw leven? Heb jij het Kind in de kribbe al gevonden?

 

 

Alexander Weggemans


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...